English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > živalski vrt
Narava

Živalski vrt in živalskemu vrtu podoben prostor

Za zadrževanje živali v živalskem vrtu, akvariju, terariju ali podobnem prostoru z namenom prikazovanja javnosti, si je treba pridobiti dovoljenje.

V skladu z Uredbo o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru je živalski vrt prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti vsaj 7 dni v letu in v katerem se zadržuje živali najmanj naslednjega števila prosto živečih živalskih vrst:

 • 6 vrst velikih sesalcev ali dvajset drugih vrst sesalcev,
 • 6 vrst sov ali ptic ujed ali dvajset drugih vrst ptic,
 • 10 vrst dvoživk ali plazilcev,
 • 20 vrst rib, glavonožcev ali višjih rakov,
 • 100 vrst metuljev, ali
 • 100 vrst drugih nevretenčarjev.

Živalskemu vrtu podoben prostor je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, vzbujanja pozornosti ter privabljanja ljudi in v katerem se zadržuje manjše število vrst živali, kot je določeno za živalski vrt.

Dovoljenje za prikazovanje živali javnosti

Dovoljenje za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge.

Pogoji za pridobitev dovoljenja so naslednji:

 • sodelovanje v raziskavah, ki so v korist ohranitvi najmanj ene vrste ali učenju ustreznih veščin ohranjanja narave ali izmenjavi informacij o ohranjanju vrst ali gojitvi v ujetništvu za doseljevanje ali ponovno naseljevanje vrst v naravo;
 • spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti o ohranjanju biotske raznovrstnosti;
 • zadrževanje živali v ujetništvu v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne pogoje zadrževanja v ujetništvu, v razmerah, ki so odraz ustreznega naravnega življenjskega prostora vrste ter v ustrezni ogradi;
 • izdelan program prehrane in veterinarske oskrbe za živali;
 • izdelani ukrepi za preprečitev pobega živali in vdora zunanjih škodljivih vplivov;
 • vodenje predpisane evidence o živalih v živalskem vrtu.

Izjemoma se za namen prikazovanja javnosti ne šteje, če gre za zadrževanje živali v ujetništvu:

 • v času prireditev,
 • z namenom gojitve živali,
 • z namenom opreme prostora, vključno z okrasnimi akvariji in terariji, ali
 • v trgovinah z živalmi.
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO