English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > živalski vrt
Narava

Živalski vrt in živalskemu vrtu podoben prostor

Za zadrževanje živali v živalskem vrtu, akvariju, terariju ali podobnem prostoru z namenom prikazovanja javnosti, si je treba pridobiti dovoljenje.

V skladu z Uredbo o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru je živalski vrt prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti vsaj 7 dni v letu in v katerem se zadržuje živali najmanj naslednjega števila prosto živečih živalskih vrst:

 • 6 vrst velikih sesalcev ali dvajset drugih vrst sesalcev,
 • 6 vrst sov ali ptic ujed ali dvajset drugih vrst ptic,
 • 10 vrst dvoživk ali plazilcev,
 • 20 vrst rib, glavonožcev ali višjih rakov,
 • 100 vrst metuljev, ali
 • 100 vrst drugih nevretenčarjev.

Živalskemu vrtu podoben prostor je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, vzbujanja pozornosti ter privabljanja ljudi in v katerem se zadržuje manjše število vrst živali, kot je določeno za živalski vrt.

Dovoljenje za prikazovanje živali javnosti

Dovoljenje za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge.

Pogoji za pridobitev dovoljenja so naslednji:

 • sodelovanje v raziskavah, ki so v korist ohranitvi najmanj ene vrste ali učenju ustreznih veščin ohranjanja narave ali izmenjavi informacij o ohranjanju vrst ali gojitvi v ujetništvu za doseljevanje ali ponovno naseljevanje vrst v naravo;
 • spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti o ohranjanju biotske raznovrstnosti;
 • zadrževanje živali v ujetništvu v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne pogoje zadrževanja v ujetništvu, v razmerah, ki so odraz ustreznega naravnega življenjskega prostora vrste ter v ustrezni ogradi;
 • izdelan program prehrane in veterinarske oskrbe za živali;
 • izdelani ukrepi za preprečitev pobega živali in vdora zunanjih škodljivih vplivov;
 • vodenje predpisane evidence o živalih v živalskem vrtu.

Izjemoma se za namen prikazovanja javnosti ne šteje, če gre za zadrževanje živali v ujetništvu:

 • v času prireditev,
 • z namenom gojitve živali,
 • z namenom opreme prostora, vključno z okrasnimi akvariji in terariji, ali
 • v trgovinah z živalmi.
opozorila
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO