English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > Evidenca o trgovini z živalmi
Narava

Evidenca o trgovini z živalmi

Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z živimi živalmi prosto živečih vrst, mora živalim zagotoviti ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo ter voditi evidenco o nabavi in prodaji živali.

Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence ter opredeli vrste, za katere se od 1. januarja 2011 vodi evidenca.

Vloga za pridobitev dostopa do elektronske evidence [pdf, 29.5 KB]

Vodenje evidence je obvezno za vse živali prosto živečih vrst iz

  • prilog A ali B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97/ES in
  • priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Za dostop do elektronske evidence mora odgovorna oseba trgovca podati zahtevo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Trgovcu, ki izpolnjuje pogoje, da je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino, opravlja in je registrirana za trgovinsko dejavnost z živimi živalmi ali da je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja žive živali prosto živečih vrst z namenom prodaje ali dajanja živih živali prosto živečih vrst na trg, Agencija podeli elektronski ključ (uporabniško ime in geslo).

Vodenje evidence, zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer in ustrezne oskrbe se ne nanašajo na trgovino z živimi živalmi domorodnih ali tujerodnih vrst, ki so namenjene prehrani.

opozorila
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO