English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > Presoja tveganja za naravo
opozorila
Narava

Poročilo o presoji tveganja za naravo

Presojo tveganja za naravo lahko opravlja le pooblaščena oseba. Poročilo o opravljeni presoji tveganja za naravo, pripravljeno s strani pooblaščenca, je pomembna strokovna podlaga pri izdaji dovoljenj, ki jih predpisujejo 17. in 18. člen (naselitev in doselitev tujerodnih vrst) ter 21. člen (gojitev živali) Zakona o ohranjanju narave.

Sestavni deli poročila so:

  • opis uporabljene metodologije,
  • opis vrste in sprejemnega okolja,
  • opis nameravanega vnosa ali gojitve,
  • ocena pričakovanih vplivov na naravo in pričakovanih sprememb v naravi,
  • predlog ukrepov, ki preprečujejo okrnitev narave in
  • sklepna ocena.

Podrobnejši opis strukture in vsebine poročila so navedeni v 7. do 18. členu Pravilnika o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO