English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > Presoja tveganja za naravo
Narava

Poročilo o presoji tveganja za naravo

Presojo tveganja za naravo lahko opravlja le pooblaščena oseba. Poročilo o opravljeni presoji tveganja za naravo, pripravljeno s strani pooblaščenca, je pomembna strokovna podlaga pri izdaji dovoljenj, ki jih predpisujejo 17. in 18. člen (naselitev in doselitev tujerodnih vrst) ter 21. člen (gojitev živali) Zakona o ohranjanju narave.

Sestavni deli poročila so:

  • opis uporabljene metodologije,
  • opis vrste in sprejemnega okolja,
  • opis nameravanega vnosa ali gojitve,
  • ocena pričakovanih vplivov na naravo in pričakovanih sprememb v naravi,
  • predlog ukrepov, ki preprečujejo okrnitev narave in
  • sklepna ocena.

Podrobnejši opis strukture in vsebine poročila so navedeni v 7. do 18. členu Pravilnika o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO