English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > Presoja tveganja za naravo
opozorila
Narava

Vloga za pridobitev pooblastila za opravljanje presoje tveganja za naravo

Pooblastilo za opravljanje presoje tveganja za naravo lahko na Agenciji Republike Slovenije za okolje pridobi pravna ali fizična oseba na podlagi pisne vloge z navedbo ene ali več skupin za katere namerava opravljati presojo in priloži dokazila, da:

  • je gospodarska družba ali zavod ali samostojni podjetnik,
  • je registrirana za dejavnost raziskovanja s področja naravoslovja in tehnologije,
  • ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku odgovorna za izvedbo presoje tveganja, univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih znanosti, ter
  • je oseba iz prejšnje točke v zadnjih desetih letih kot nosilec objavila najmanj eno znanstveno delo ali dva recenzirana strokovna članka, s katerimi izkazuje poznavanje ekologije in biologije rastlinske ali živalske skupine, za katero bo opravlja presojo tveganja.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO