English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > Zadrževanje v ujetništvu
Narava

Pogoji za zadrževanje živali v ujetništvu

Živali prosto živečih vrst je prepovedano zadrževati v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe.

Minimalni pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege za velike sesalce, ptiče in plazilce ter druge mednarodno varovane vrste so določene v prilogi I Odredbo o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu.

Bivalne razmere so ustrezne, če je bivališče živali tehnično in funkcionalno urejeno tako, da ima žival:

 • dovolj prostora, da niso omejene osnovne fiziološke, etološke in druge biološke potrebe, primerne vrsti, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi posamezne živali, v skladu s strokovnimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji,
 • ustrezno svetlobo, dnevno-nočni ritem, temperaturo, vlažnost, zračnost, koncentracijo plinov, razmerja med tekočinami in plini, ki ustrezajo zahtevam vrste in njenih ekotipov, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi živali, ter čim manjšo intenzivnost hrupa in drugih motečih dejavnikov, in
 • zagotovljeno ločeno nastanitev z nezdružljivimi živalmi.

Oskrba živali je ustrezna, če:

 • se žival neguje tako, da so upoštevane njene fiziološke, etološke in druge biološke potrebe,
 • je žival nadzorovana tako, da ji je onemogočen pobeg,
 • so živali zagotovljeni splošni veterinarsko-sanitarni pogoji, zlasti: vsakodnevna kontrola stanja in počutja živali, zdravstveno in higiensko neoporečna hrana ter voda, da je hrana skladiščena, pripravljena in dana živali v skladu s higienskimi pogoji, da se bivališče živali redno čisti, da se pri čiščenju bivališča živali uporabljajo čistila in razkužila, ki niso toksična.

Izjemoma se pogoji bivanja lahko prilagodijo, v naslednjih primerih:

 • v zatočišču za živali,
 • v zavetišču za zapuščene živali,
 • ob začasni oskrbi bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali, vendar najdalj za deset dni,
 • na razstavi živali, tekmovanjih ter drugih prireditvah, vendar najdalj za sedem dni ali
 • kadar je z drugim predpisom tako določeno.

Ustrezne bivalne razmere in oskrba nekaterih prosto živečih živali v ujetništvu

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO