English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > naselitev in doselitev
Narava

Naselitev in doselitev živali tujerodnih vrst

Naselitev

Naselitev pomeni vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste niso bile nikoli prisotne. Lahko je izvedena z namenom, da rastline ali živali v novem ekosistemu živijo, ali je nezavedna in je posledica človekovega malomarnega ravnanja, npr. odmetavanje akvarijskih ali terarijskih živali v naravo ali omogočanje pobega živali iz ograjenih prostorov.

Naseljevanje tujerodnih vrst živali je z Zakonom o ohranjanju narave prepovedano. Vnos živali v prostor za gojitev živali po zakonu ni naselitev.

Le v primeru, da je v predhodnem postopku presoje tveganja za naravo ugotovljeno, da vnos živali tujerodne vrste v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti, lahko Agencija Republike Slovenije za okolje z izdajo dovoljenja izjemoma dovoli naselitev. Dovoljenje za naselitev živali tujerodnih vrst, ki jih je dovoljeno loviti izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ob predhodnem soglasju Agencije Republike Slovenije za okolje.

Doselitev

Doselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem živali ali rastline te vrste že živijo.

O nameravani doselitvi tujerodnih vrst je treba pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in vlogi priložiti ugotovitve izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.

Za spremljanje in nadzor doseljevanja tujerodnih vrst živali, ki jih je dovoljeno loviti, skrbi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO