English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > ogrožene in zavarovane
Narava

Ogrožene in zavarovane živalske vrste

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst živali so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Najbolj ogrožene živalske vrste iz seznama pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče živalske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske unije in navedene na seznamih Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Projekti

Velike zveri

Jeleni

Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi

Vidra

Krokar

Netopirji

Monitoring ptic

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO