English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > omejitve pri uvozu
opozorila
Narava

Omejitve pri uvozu

Omejitev uvoza kožuhov osebkov vrst, ulovljenih z uporabo pasti stopalk

Uvoz kožuhov osebkov vrst iz Priloge I in drugih izdelkov iz Priloge II Uredbe Sveta št. 3254/91/EGS o prepovedi uporabe stopalk v Skupnosti in vnosa kožuhov v Skupnost, je prepovedan.

Izjemoma je uvoz dovoljen, če:

  • so v državi izvora kožuhov v veljavi ustrezni predpisi, ki prepovedujejo uporabo stopalk,
  • so načini lova s pastmi za vrste iz Priloge I Uredbe Sveta št. 3254/91/EGS ustrezni mednarodno dogovorjenim standardom humanega lova in
  • je uvoz skladen z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Dovoljenje izda Agencija Republike Slovenije za okolje, na podlagi vloge.

Omejitev uvoza kapičastih in sedlastih tjulnjev

Uvoz kož, izdelkov iz njih in drugih izdelkov, pridobljenih iz osebkov kapičastih tjulnjev (Cystophora cristata) in sedlastih tjulnjev (Phoca groenlandica) v komercialne namene je v Evropsko unijo prepovedan (Direktiva Sveta št. 83/129/EGS).

Izjemoma lahko Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi 5. člena Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami dovoli uvoz, če:

  • so osebki pridobljeni s tradicionalnim eskimskim lovom
  • je njihov uvoz nekomercialen,
  • in ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Dovoljenje izda Agencija Republike Slovenije za okolje, na podlagi vloge.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO