English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > označitev
Narava

Označevanje osebkov za namene uvoza in komercialne dejavnosti v Skupnosti, izvoza in ponovnega izvoza

Naslednji osebki morajo biti označeni na predpisan način v skladu z zakonodajo, da zanje upravni organ lahko izda uvozno dovoljenje:

1. Osebki iz organizacije za gojenje v ujetništvu ali za farmsko gojitev, ki jo je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije CITES.

2. Osebki iz populacije vrste iz Dodatka I h Konvenciji, za katero je Konferenca pogodbenic Konvencije CITES odobrila izvozno kvoto.

3. Surovi okli in deli oklov afriškega slona, dolgi 20 cm ali več in hkrati težji 1 kg ali več.

4. Živi vretenčarji vrst iz Priloge A k Uredbi Sveta (ES) 338/97, ki so del potujoče razstave.

Potrdila o ponovnem izvozu za zgoraj navedene osebke, ki niso bili znatno spremenjeni, se izdajo le, kadar vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokaže, da so prvotne oznake nedotaknjene.

Izvozna dovoljenja za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi Sveta (ES) 338/97 se izdajo le, kadar vložnik upravnemu organu dokaže, da so bile ustrezne določbe o načinih označitve te uredbe izpolnjene.

5. Surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože, okrajine, repe, vratove, noge, hrbtne trakove in druge dele krokodilov, ki se izvozijo v Skupnost, ter cele surove, strojene ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine, ki se ponovno izvozijo v Skupnost.

Potrdila o ponovnem izvozu za cele surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine se izdajo le, kadar vložnik upravnemu organu dokaže, da so prvotne oznake nedotaknjene ali da so bili osebki označeni z oznako za ponovni izvoz, če so bile prvotne oznake izgubljene ali odstranjene.

6. Kakršna koli posoda s kaviarjem jesetrovk Acipenseriformes spp. (pločevinke, kozarci ali škatle), v katero se kaviar neposredno pakira.

Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu za takšno posodo se izda le, če je posoda označena s posamično etiketo za enkratno uporabo, ki je pritrjena na vsako posodo.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO