English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > označitev
Narava

Označevalci in dobavitelji oznak

Živali lahko označijo pooblaščene osebe, ki imajo strokovni naziv najmanj doktor veterinarske medicine, veterinarsko licenco in so na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje vpisani v evidenco označevalcev živali prosto živečih vrst.

Pticam, ki se označijo z zaprtimi obročki z matično številko društva in oznako gojitelja, lahko namesti trajno oznako tudi gojitelj. O namestitvi oznake je gojitelj dolžan obvestiti označevalca v desetih delovnih dneh, slednji pa opravi vpis živali v evidenco.

Označevalec lahko uporablja le oznake, ki mu jih dobavi pooblaščeni dobavitelj, oziroma lahko gojitelji ptic dobavijo zaprte obročke z matično številko društva in oznako gojitelja le pri dobavitelju, vpisanem v evidenco pri ARSO.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO