English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > označitev
Narava

Primeri, ko se živali ne označi na predpisan način

  • Živali označene z oznakami, ki jih odobrijo pristojni organi drugih držav in so enakovredne oznakam iz Pravilnika o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu.
  • Neoznačeni so lahko mladiči želv s spodnjim ravnim delom oklepa (t.i. plastron) krajšim od 100 mm, vzgojeni pri gojitelju, ki je s strani Agencije Republike Slovenije za okolje pridobil dovoljenje za gojitev.
  • Živali, ki so lažje od 200 gramov ali še niso dosegle te teže se ne označi.
  • Živali, ki imajo dovoljenje ministrstva, da ostanejo neoznačene.
  • Na način kot to določa pravilnik, se ne označijo živali, ki jih raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije odvzamejo iz narave z namenom raziskovanja, jih označijo ter po označitvi nemudoma spustijo nazaj v naravo.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO