English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > označitev
Narava

Vloga za označevalce živali prosto živečih vrst in dobavitelje oznak

Ponudnik, ki želi opravljati označevanje živali ali dobavljati oznake na podlagi 5. in 17. člena Pravilnika o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu, mora na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, vložiti pisno vlogo za vpis v evidenco. V kolikor vložnik izpolnjuje vse zahteve, mu ministrstvo izda odločbo o vpisu v evidenco in potrdilo o vpisu za proizvajalca oznak.

Vloga za označevalca živali mora imeti priložena dokazila, da ima predlagatelj strokovni naziv najmanj doktor veterinarske medicine in veterinarsko licenco.

Vloga za dobavitelja oznak pa mora vsebovati:

1. splošne podatke o dobavitelju:

 • ime in priimek oziroma naziv in naslov ponudnika,
 • dokazila s katerimi izkazuje, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo dobave,
 • izjavo, da ni registriran za trgovino z živalmi ali zaposlen pri pravni osebi, registrirani za trgovino z živalmi,
 • izjavo, da ne goji živali, ki jih je treba označiti,
 • izjavo, da ponujena oznaka izpolnjuje vse zahteve glede oblike, kvalitete in neponovljivosti kode in reference proizvajalca oznake,
 • izjavo o zagotavljanju dobav oznak v ponujenih dobavnih rokih,
 • izjavo, da ima ustrezno opremo za sporočanje podatkov v evidenco,
 • opis sistema kontrole za zagotavljanje točnosti izpisovanja kod oznak in kvalitete dostave naročenih oznak,
 • vzorec oznak in pripomočkov za označevanje;

2. ponudbo, ki mora veljati za obdobje najmanj enega leta in iz katere morajo biti razvidni:

 • dobavni roki za oznake,
 • cena oznak,
 • cena pripomočkov za označevanje;

3. za fizično osebo izjavo, da soglaša z vodenjem in objavo osebnih podatkov (ime in priimek, naslov).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO