English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > trgovina
Narava

Komercialna ravnanja z osebki domačih zavarovanih vrst

Živalske vrste v Republiki Sloveniji zavarovanih vrst, ki so navedene v poglavju A priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in niso navedene v prilogi A Uredbe Sveta ES št. 338/97, je v skladu z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami prepovedano uporabljati v komercialne namene.

Izjemoma so komercialna ravnanja z živalmi domorodnih zavarovanih vrst dovoljena, če so skladna s predpisi na področju varstva prosto živečih živalskih vrst in izpolnjujejo enega izmed pogojev, da so

  • osebki vrst pridobljeni v Republiki Sloveniji ali vanjo vneseni pred uveljavitvijo Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, z dokazilom, da so bili pridobljeni v skladu s predpisi o zavarovanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst; osebki rojeni in gojeni v ujetništvu;
  • nujno potrebni za napredovanje znanosti ali za nujne bio-medicinske namene in se dokaže, da je ta vrsta edina primerna za te namene, in kadar ni na voljo osebkov te vrste, rojenih in gojenih v ujetništvu;
  • namenjeni za gojitev v korist ohranjanju obravnavane vrste;
  • namenjeni raziskovanju ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev obravnavane vrste.

Potrdilo o dovolitvi uporabe živali v komercialne namene izda Agencija RS za okolje na podlagi vloge.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO