English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > trgovina
Narava

Komercialna ravnanja z osebki domačih zavarovanih vrst

Živalske vrste v Republiki Sloveniji zavarovanih vrst, ki so navedene v poglavju A priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in niso navedene v prilogi A Uredbe Sveta ES št. 338/97, je v skladu z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami prepovedano uporabljati v komercialne namene.

Izjemoma so komercialna ravnanja z živalmi domorodnih zavarovanih vrst dovoljena, če so skladna s predpisi na področju varstva prosto živečih živalskih vrst in izpolnjujejo enega izmed pogojev, da so

  • osebki vrst pridobljeni v Republiki Sloveniji ali vanjo vneseni pred uveljavitvijo Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, z dokazilom, da so bili pridobljeni v skladu s predpisi o zavarovanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst; osebki rojeni in gojeni v ujetništvu;
  • nujno potrebni za napredovanje znanosti ali za nujne bio-medicinske namene in se dokaže, da je ta vrsta edina primerna za te namene, in kadar ni na voljo osebkov te vrste, rojenih in gojenih v ujetništvu;
  • namenjeni za gojitev v korist ohranjanju obravnavane vrste;
  • namenjeni raziskovanju ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev obravnavane vrste.

Potrdilo o dovolitvi uporabe živali v komercialne namene izda Agencija RS za okolje na podlagi vloge.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO