English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > zatočišče
Narava

Zatočišče za živali prosto živečih vrst

Zatočišče je prostor namenjen za zdravljenje in začasno oskrbo živali prostoživecih vrst. V zatočišče se sprejme tiste bolne in ranjene živali ter zapuščene mladiče, ki sami še niso sposobni preživeti v naravi, in za katere se predvideva, da bodo po veterinarski in začasni oskrbi sposobni za življenje v naravi.

Čas trajanja oskrbe živali v zatočišču je odvisen od vrste živali in njenega zdravstvenega stanja, vendar ne sme trajati več kot tri mesece. Izvajalca nalog zatočišča po oskrbi v zatočišču živali izpusti v naravo, odda v drug ustrezen prostor v ujetništvu ali usmrti na predpisan način.

V zatočišče se sprejme tudi živali, ki so bile odvzete imetniku zaradi protipravnega zadrževanja v ujetništvu, nedovoljene trgovine, izvoza, uvoza ali zaradi drugih, z zakonom določenih razlogov.

Pravna osnova za delovanje zatočišča za živali prosto živečih vrst je Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst, v kateri so določene naloge zatočišča, postopek izbire izvajalca nalog, načini financiranja zatočišča in izvajanje nadzora.

Naslov in kontaktne številke

Golob d.o.o., Zatočišče za živali prosto živečih vrst
Glavni trg 7
2366 Muta

Informacije in pristojne osebe za sprejem živali:

telefon:
02 876 12 85 ali 041 518 939 (Zlatko Golob)

Poročila o delu zatočišča:

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO