English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dodatki
Narava

Dodatki k konvenciji CITES

Živalske in rastlinske vrste, ki jih obravnava konvencija CITES, so po ogroženosti razvrščene v tri dodatke. Za vsakega je predpisan poseben režim mednarodne trgovine na podlagi sistema dovoljenj in potrdil.

Dodatek I vključuje vrste, ki jim grozi izumrtje in so ali bi lahko bile ogrožene zaradi mednarodnega trgovanja. Trgovina z osebki teh vrst je urejena s posebno strogim režimom in je dovoljena le izjemoma.

Dodatek II vključuje vrste, ki jim ne grozi izumrtje, vendar bi lahko postale tako ogrožene, če trgovanje z njimi ne bi bilo strogo nadzorovano. Mednarodna trgovina z njimi je dovoljena, vendar nadzorovana. Seznam vključuje tudi tiste vrste, za katere je potreben nadzor zaradi njihove podobnosti z osebki vrst, ki so uvrščene na sezname konvencije CITES.

Dodatek III vključuje vrste, ki so zavarovane vsaj v eni pogodbenici in za katere je pri učinkovitem nadzoru mednarodne trgovine potrebno sodelovanje tudi ostalih pogodbenic.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO