English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Potrdilo o osebnem lastništvu

Potrdilo o osebnem lastništvu se lahko izda zakonitemu lastniku zakonito pridobljenih živih živali, ki jih ima za osebne, nepridobitne namene, so bile rojene in gojene v ujetništvu v skladu z določbami EU zakonodaje ali so bile pridobljene v Skupnosti ali vanjo vnesene, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

Potrdilo o osebnem lastništvu se lahko nanaša le na en osebek. Če osebek, na katerega se nanaša to potrdilo, spremlja njegov zakoniti lastnik, se potrdilo lahko uporablja kot uvozno dovoljenje, izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, s soglasjem namembne države.

Potrdilo velja za večkratne čezmejne prenose, kadar osebek spremlja njegov lastnik, vendar največ tri leta.

Osebki, za katere se izdaja potrdilo o osebnem lastništvu, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

  • morajo biti registrirani pri upravnem organu države članice, v kateri lastnik običajno prebiva,
  • se morajo vrniti v državo članico, v kateri so registrirani, še pred potekom veljavnosti potrdila,
  • morajo biti enkratno in trajno označeni v skladu predpisi, ki urejajo označitev,
  • prepovedano jih je uporabljati v pridobitne namene; kadar želi imetnik potrdila o osebnem lastništvu, prodati osebek, mora najprej vrniti potrdilo upravnemu organu izdajatelju, in kadar osebek pripada vrsti iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, pristojnemu organu predložiti vlogo za izdajo potrdila za komercialno ravnanje.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO