English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Splošna odstopanja od pogojev za uvoz in izvoz

Določbe konvencije CITES in uredb EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami se pri uvozu in izvozu ne uporabljajo izključno v naslednjih primerih:

 • uvoz do 125 g kaviarja jesetrovk za osebno rabo v ustrezno označenih posodah,
 • uvoz do treh ropotulj iz kaktej za osebno rabo,
 • uvoz do štirih mrtvih obdelanih osebkov krokodilov na osebo, razen mesa in lovskih trofej,
 • uvoz do treh lupin morskih polžev vrste Strombus gigas na osebo,
 • uvoz do štiri mrtve osebke morskih konjičkov (Hippocampus spp.) na osebo,
 • uvoz do tri lupine školjk velikank (Tridacnidae spp.) na osebo, ki skupaj ne presegajo 3 kg; osebek je lahko ena neodprta lupina ali dve pripadajoči lupini,
 • tranzit osebkov preko EU; če pošiljko spremljajo ustrezni dokumenti CITES,
 • trgovanje z osebki, ki se obravnavajo kot osebni in gospodinjski predmeti; izjema ne velja za žive osebke živali in rastlin ter vse osebke vrst iz priloge A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97;
 • trgovanje z osebki, ki so bili pridobljeni in so bili glede na njihovo naravno stanje pred letom 1947 znatno spremenjeni;
 • nekomercialno posojanje ali izmenjava osebkov med registriranimi znanstvenimi ustanovami
 • nekateri deli in izdelki, ki so izključeni iz nekaterih določb na podlagi opomb v seznamih Prilog Uredbe Sveta (ES) št. 338/97

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO