English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Splošna odstopanja od pogojev za uvoz in izvoz

Določbe konvencije CITES in uredb EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami se pri uvozu in izvozu ne uporabljajo izključno v naslednjih primerih:

 • uvoz do 125 g kaviarja jesetrovk za osebno rabo v ustrezno označenih posodah,
 • uvoz do treh ropotulj iz kaktej za osebno rabo,
 • uvoz do štirih mrtvih obdelanih osebkov krokodilov na osebo, razen mesa in lovskih trofej,
 • uvoz do treh lupin morskih polžev vrste Strombus gigas na osebo,
 • uvoz do štiri mrtve osebke morskih konjičkov (Hippocampus spp.) na osebo,
 • uvoz do tri lupine školjk velikank (Tridacnidae spp.) na osebo, ki skupaj ne presegajo 3 kg; osebek je lahko ena neodprta lupina ali dve pripadajoči lupini,
 • tranzit osebkov preko EU; če pošiljko spremljajo ustrezni dokumenti CITES,
 • trgovanje z osebki, ki se obravnavajo kot osebni in gospodinjski predmeti; izjema ne velja za žive osebke živali in rastlin ter vse osebke vrst iz priloge A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97;
 • trgovanje z osebki, ki so bili pridobljeni in so bili glede na njihovo naravno stanje pred letom 1947 znatno spremenjeni;
 • nekomercialno posojanje ali izmenjava osebkov med registriranimi znanstvenimi ustanovami
 • nekateri deli in izdelki, ki so izključeni iz nekaterih določb na podlagi opomb v seznamih Prilog Uredbe Sveta (ES) št. 338/97

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO