English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo za ponovni izvoz

Uvozno dovoljenje

Za uvoz osebkov iz priloge A in B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 si je potrebno predhodno pridobiti uvozno dovoljenje. Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

  • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; pri uvozu osebkov vrst, ki so navedene v dodatkih Konvencije CITES, iz tretje države je to izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ali kopija takega dovoljenja oziroma potrdila, ki ga v skladu s Konvencijo CITES izda pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza,
  • dokazilo, da je predvideno bivališče za žive osebke v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan,
  • izjavo ali dokazilo, da osebki iz priloge A ne bo uporabljeni predvsem v komercialne namene,
  • potrdilo o plačilu upravne takse.
Dovoljenje za izvoz in potrdilo za ponovi izvoz

Za izvoz osebkov iz priloge A, B in C Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 iz Republike Slovenije, si mora izvoznik predhodno pridobiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu. Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

  • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; v primeru, da osebki niso pridobljeni v Republiki Sloveniji, pač pa v drugi državi članici EU, se kot dokazilo šteje potrdilo, s katerim pristojni upravni organ države članice porekla osebka potrjuje, da je osebek pridobljen v skladu s predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju;
  • potrdilo o plačilu upravne takse.
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO