English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo za ponovni izvoz

Uvozno dovoljenje

Za uvoz osebkov iz priloge A in B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 si je potrebno predhodno pridobiti uvozno dovoljenje. Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

  • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; pri uvozu osebkov vrst, ki so navedene v dodatkih Konvencije CITES, iz tretje države je to izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ali kopija takega dovoljenja oziroma potrdila, ki ga v skladu s Konvencijo CITES izda pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza,
  • dokazilo, da je predvideno bivališče za žive osebke v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan,
  • izjavo ali dokazilo, da osebki iz priloge A ne bo uporabljeni predvsem v komercialne namene,
  • potrdilo o plačilu upravne takse.
Dovoljenje za izvoz in potrdilo za ponovi izvoz

Za izvoz osebkov iz priloge A, B in C Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 iz Republike Slovenije, si mora izvoznik predhodno pridobiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu. Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

  • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; v primeru, da osebki niso pridobljeni v Republiki Sloveniji, pač pa v drugi državi članici EU, se kot dokazilo šteje potrdilo, s katerim pristojni upravni organ države članice porekla osebka potrjuje, da je osebek pridobljen v skladu s predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju;
  • potrdilo o plačilu upravne takse.
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO