English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Uvozne omejitve v EU

Evropska komisija lahko na podlagi negativnega mnenja Skupine za strokovno presojo začasno ustavi uvoz določenih vrst iz določenih držav v EU. Negativno mnenje se predlaga, če se ugotovi, da bo imel uvoz škodljiv vpliv na ohranitveni status vrste. Komisija obvesti vse upravne organe držav članic o negativnem mnenju, nato se uvozna dovoljenja v nobeni državi članici za to vrsto ne izdajajo. Negativna mnenja so začasen ukrep in se lahko odpravijo na podlagi novih informacij.

Evropska komisija lahko uvoz ustavi tudi dolgoročno s sprejetjem tako imenovane “uredbe o začasni ustavitvi vnosa osebkov”, objavljene v Uradnem listu EU.

Razloga za uvedbo omejitev uvoza živih osebkov sta tudi visoka stopnja umrljivosti med prevozom ali majhna verjetnost njihovega preživetja v ujetništvu. Prepove se lahko tudi uvoz živih osebkov, katerih naselitev v EU lahko ekološko ogrozi domorodne prosto živeče živalske in rastlinske vrste v EU.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO