English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Uvozne omejitve v EU

Evropska komisija lahko na podlagi negativnega mnenja Skupine za strokovno presojo začasno ustavi uvoz določenih vrst iz določenih držav v EU. Negativno mnenje se predlaga, če se ugotovi, da bo imel uvoz škodljiv vpliv na ohranitveni status vrste. Komisija obvesti vse upravne organe držav članic o negativnem mnenju, nato se uvozna dovoljenja v nobeni državi članici za to vrsto ne izdajajo. Negativna mnenja so začasen ukrep in se lahko odpravijo na podlagi novih informacij.

Evropska komisija lahko uvoz ustavi tudi dolgoročno s sprejetjem tako imenovane “uredbe o začasni ustavitvi vnosa osebkov”, objavljene v Uradnem listu EU.

Razloga za uvedbo omejitev uvoza živih osebkov sta tudi visoka stopnja umrljivosti med prevozom ali majhna verjetnost njihovega preživetja v ujetništvu. Prepove se lahko tudi uvoz živih osebkov, katerih naselitev v EU lahko ekološko ogrozi domorodne prosto živeče živalske in rastlinske vrste v EU.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO