English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Izvajanje konvencije CITES v Evropski uniji

Izvajanje konvencije CITES in usklajeno ukrepanje vseh držav članic Evropske skupnosti zagotavljajo Uredba Sveta (ES) št. 338/97, Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 in še nekatere druge uredbe, ki urejajo tako mednarodno kot notranjo trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU. Veljajo za vse osebke vrst iz prilog, žive ali mrtve, njihove dele ali izdelke iz njih.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO