English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Letna poročila

Vsaka država članica zbira informacije o uvozih v Skupnost ter izvozih in ponovnih izvozih iz nje za vrste iz prilog A, B in C k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97, ki so potekali na podlagi izdanih dovoljenj in potrdil ter jih posreduje Evropski komisiji v obliki letnega poročila.

Vsako drugo leto morajo države članice za Komisijo pripraviti tudi dvoletno poročilo, ki vsebuje informacije o administrativnih in zakonodajnih ukrepih za uresničevanje določb Uredbe Sveta (ES) št. 388/97.

Bližnjice
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO