English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
opozorila
Narava

Usklajevanje trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU

Odbor za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Odbor): določa ukrepe za izboljšanje izvajanja predpisov EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Skupina za strokovno presojo (SRG): preuči vsa strokovna vprašanja, povezana z izvajanjem zakonodaje, ki ureja področje mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami. Med drugim svetuje Odboru in oblikuje predloge za spremembe seznamov prilog, za posamezne primere ugotavlja, ali trgovanje škodljivo vpliva na ohranitveni status vrste, določa splošne omejitve ali omejitve, ki se nanašajo na določene države porekla. Skupina vključuje predstavnike strokovnih organov držav članic EU.

Skupina za uveljavitev (EG): sestavljajo jo predstavniki nadzornih organov držav članic in obravnava vprašanja glede uresničevanja predpisov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO