English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Priloge

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami vsebuje štiri priloge (A, B, C in D).

Priloge A, B in C v veliki meri sovpadajo z dodatki I, II in III konvencije CITES, vendar vsebujejo tudi nekatere vrste, ki jih ni v dodatkih CITES in so zavarovane samo z zakonodajo EU. Priloga A vključuje nekatere vrste iz dodatka II in III CITES, za katere je EU sprejela strožje domače ukrepe. Tak primer so vrste iz dodatkov II in III konvencije CITES, ki so navedene na prilogah Direktive o habitatih in Direktive o pticah in so zato vključene v prilogo A.

Priloga D vključuje vrste, ki bi lahko bile primerne za uvrstitev v eno od ostalih prilog. Uvoz teh vrst v EU se spremlja, zato se priloga pogosto navaja kot “seznam za spremljanje stanja”. Konvencija CITES nima dodatka, primerljivega s prilogo D.

opozorila
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO