English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Selitev in prevoz živih živali

Za selitev osebkov iz priloge A k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 znotraj meja EU je potrebno predhodno pridobiti potrdilo. Potrdilo za ta namen ni potrebno, če gre za osebke vrst iz prilog B, C ali D, čeprav lahko posamezne države članice EU omejijo posedovanje nekaterih osebkov.

Žive živali vrst, navedenih iz prilog Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, ki so namenjene za (ponovni) izvoz, morajo biti pripravljene na prevoz in prepeljane tako, da bosta ogroženost zdravja in kruto ravnanje z njim čim manjša.

Pri prevozu se za žive živali se uporabljajo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o varstvu živali med prevozom in z njim povezanimi dejavnostmi, ki me drugim določajo, da je potrebno živali prevažati na način, ki je v skladu s predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (International Air Transport Association - IATA) o živih živalih.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO