English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Selitev in prevoz živih živali

Za selitev osebkov iz priloge A k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 znotraj meja EU je potrebno predhodno pridobiti potrdilo. Potrdilo za ta namen ni potrebno, če gre za osebke vrst iz prilog B, C ali D, čeprav lahko posamezne države članice EU omejijo posedovanje nekaterih osebkov.

Žive živali vrst, navedenih iz prilog Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, ki so namenjene za (ponovni) izvoz, morajo biti pripravljene na prevoz in prepeljane tako, da bosta ogroženost zdravja in kruto ravnanje z njim čim manjša.

Pri prevozu se za žive živali se uporabljajo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o varstvu živali med prevozom in z njim povezanimi dejavnostmi, ki me drugim določajo, da je potrebno živali prevažati na način, ki je v skladu s predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (International Air Transport Association - IATA) o živih živalih.

opozorila
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO