English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Trgovina znotraj Evropske unije

Notranja trgovina v EU vključuje trgovino v posamezni državi članici in trgovino med državami članicami. Od vzpostavitve enotnega trga EU ni več carinskega nadzora na notranjih mejah med državami članicami in v splošnem se znotraj EU lahko z blagom prosto trguje.

Nadzor komercialnih dejavnosti se nanaša predvsem na osebke vrst iz priloge A in B, medtem ko za trgovanje z osebki iz prilog C in D znotraj EU ni posebnih omejitev, posamezne države članice pa lahko tudi omejijo posedovanje določenih osebkov.

Osebkov vrst iz priloge A, ki so bili odvzeti iz narave, praviloma ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene, jih kupovati, prodajati, dajati v prodajo, oglaševati in prikazovati javnosti v komercialne namene, posredovati pri prodaji, itd. Za njihovo selitev znotraj EU velja poseben režim, ki ga določajo uredbe EU. Uporaba v komercialne namene v EU se lahko prepove tudi za osebke vrst iz priloge B, če se pristojnim organom držav članic ne dokaže, da so bili osebki pridobljeni (oziroma vneseni v EU) v skladu z zakonodajo o ohranjanju vrst v ustreznih državah.

opozorila
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO