English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Trgovina znotraj Evropske unije

Notranja trgovina v EU vključuje trgovino v posamezni državi članici in trgovino med državami članicami. Od vzpostavitve enotnega trga EU ni več carinskega nadzora na notranjih mejah med državami članicami in v splošnem se znotraj EU lahko z blagom prosto trguje.

Nadzor komercialnih dejavnosti se nanaša predvsem na osebke vrst iz priloge A in B, medtem ko za trgovanje z osebki iz prilog C in D znotraj EU ni posebnih omejitev, posamezne države članice pa lahko tudi omejijo posedovanje določenih osebkov.

Osebkov vrst iz priloge A, ki so bili odvzeti iz narave, praviloma ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene, jih kupovati, prodajati, dajati v prodajo, oglaševati in prikazovati javnosti v komercialne namene, posredovati pri prodaji, itd. Za njihovo selitev znotraj EU velja poseben režim, ki ga določajo uredbe EU. Uporaba v komercialne namene v EU se lahko prepove tudi za osebke vrst iz priloge B, če se pristojnim organom držav članic ne dokaže, da so bili osebki pridobljeni (oziroma vneseni v EU) v skladu z zakonodajo o ohranjanju vrst v ustreznih državah.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO