English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v Sloveniji
Narava

Letna poročila

Vsaka pogodbenica Konvencije CITES pripravi za Sekretariat redna poročila o izvajanju konvencije. Letno poročilo vključuje podatke o številu in vrsti izdanih dovoljenj in potrdil, namembnih državah, številu ali količini in tipu osebkov, imenih živalskih in rastlinskih vrst, kot so navedena v Dodatkih I, II in III, pa tudi velikost in spol obravnavanih osebkov, kjer je to mogoče.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO