English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v Sloveniji
Narava

Letna poročila

Vsaka pogodbenica Konvencije CITES pripravi za Sekretariat redna poročila o izvajanju konvencije. Letno poročilo vključuje podatke o številu in vrsti izdanih dovoljenj in potrdil, namembnih državah, številu ali količini in tipu osebkov, imenih živalskih in rastlinskih vrst, kot so navedena v Dodatkih I, II in III, pa tudi velikost in spol obravnavanih osebkov, kjer je to mogoče.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO