English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > naravne vrednote > kodeks geološkega dela
Narava

Kodeks geološkega dela na terenu

Za delo na prostem moramo biti primerno oblečeni in obuti, še posebej v slabšem vremenu. Kadar nabiramo minerale ali fosile v bližini skalnih sten oziroma previsov ali kamnolomov, je čelada življenjskega pomena. Pri uporabi geološkega kladiva ali dleta nikar ne pozabimo na zaščitna očala. Povečevalno steklo, beležka in fotoaparat so prav tako zaželeni. 

S svojim delom ne vznemirjajmo in ne ogrožajmo ljudi, živali in rastlin v njihovem naravnem okolju.

Za seboj počistimo vse sledove svojega dela (odpadke, odvečni material), odstranimo ostro kamenje ipd., kar bi lahko oviralo ali poškodovalo ljudi in živino.

Po težko dostopnih območjih hodimo ustrezno opremljeni in nikoli sami. Upoštevajmo vsa pravila za varno gibanje v gorah. Vedno nekoga obvestimo, kdaj, kam in za koliko časa se odpravljamo na teren. Izogibajmo se neustreznemu zbiranju ali nevarnim situacijam, saj nesreča nikoli ne počiva. Ne ogrožajmo ljudi pod seboj s proženjem kamenja in podobnim.

Študente, dijake in druge udeležence ekskurzij spodbujajmo, da kamnine opazujejo in se o njih učijo, ne pa da jih nekontrolirano razbijajo in v pretiranih količinah odnašajo vzorce. Zbiranje omejimo na minimum! Ne odstranjujmo fosilov in mineralov iz velikih trdnih kosov kamnin, razen če jih nujno potrebujemo za resno znanstveno delo. Bolj priporočljivo je nabiranje vzorcev v grušču, na meliščih in podobno. V učne namene raje uporabljajmo fotografije, kopije in mavčne odlitke. 

Ne odstranjujmo vzorcev iz zidov, ograj, mostov ipd. 

Izkopane jame je treba ponovno zasuti, da ne pride do nesreče, pa tudi zato, da pomembna nahajališča zaščitimo pred neodgovornimi zbiralci.

Ne spreminjajmo površine kamnin z živobarvnimi oznakami.

Večina nahajališč fosilov je na zasebnih zemljiščih, zato si pred začetkom zbiranja zagotovimo lastnikovo dovoljenje. 

Omogočimo, da bodo raziskovani material in nove ugotovitve dostopni tudi drugim in vzorce shranimo v pristojni ustanovi. 

Noben posameznik nima izključne pravice do izkopavanj in raziskav posameznih nahajališč. Poskrbimo tudi za to, da objava podrobnosti ne bi bila v škodo nahajališču. V posebej pomembnih primerih ne navajajmo natančne lokacije, razen če bi bil to pomemben znanstveni dokaz ali v primeru, če je nahajališče ogroženo. Podrobnosti o takih nahajališčih sporočimo znanstvenikom in naravovarstvenikom.

Vodje skupin naj nadzorujejo delo svojih varovancev na terenu. 

Ljubitelji, ki bi radi delali na terenu in zbirali vzorce, se povežite v skupine in poiščite strokovno vodstvo. Pri ohranjanju geoloških nahajališč se povezujte s Slovenskim geološkim društvom in z društvi za varstvo narave.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO