English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > izkoriščanje
Narava

Izkoriščanje rastlin

Tiste zavarovane rastlinske vrste, pri katerih je v poglavju A priloge Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah navedena oznaka C, je mogoče odvzemati iz narave in izkoriščati, to je prodajati, predelovati ali umetno razmnoževati, če s tem ni ogroženo ugodno stanje vrste.

Dovoljenje za izkoriščanje izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO