English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > komercialna ravnanja
Narava

Komercialna ravnanja z osebki domačih zavarovanih vrst

Rastlinske vrste iz poglavja A priloge Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, ki niso navedene v prilogi A Uredbe Sveta (ES) 338/97, je v skladu z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami prepovedano uporabljati v komercialne namene.

Izjemoma so komercialna ravnanja z rastlinami domorodnih zavarovanih vrst dovoljena, če so skladna s predpisi na področju varstva prosto živečih rastlinskih vrst in izpolnjujejo enega izmed pogojev, da so rastline

  • pridobljene v Republiki Sloveniji ali vnesene v državo pred uveljavitvijo Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami z dokazilom o zakoniti pridobitvi v skladu z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah umetno razmnožene
  • nujno potrebne za napredovanje znanosti ali bio-medicinske namene, pri čemer je potrebno dokazati, da je zadevna vrsta edina primerna za te namene in ni možnosti za uporabo umetno razmnoženih osebkov
  • namenjene umetnemu razmnoževanju s ciljem varstva ali ohranitve zadevne vrste namenjene raziskovanju ali izobraževanju s ciljem varstva ali ohranitve zadevne vrste.

Potrdilo o dovolitvi uporabe rastlin v komercialne namene izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO