English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > komercialna ravnanja
Narava

Komercialna ravnanja z osebki domačih zavarovanih vrst

Rastlinske vrste iz poglavja A priloge Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, ki niso navedene v prilogi A Uredbe Sveta (ES) 338/97, je v skladu z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami prepovedano uporabljati v komercialne namene.

Izjemoma so komercialna ravnanja z rastlinami domorodnih zavarovanih vrst dovoljena, če so skladna s predpisi na področju varstva prosto živečih rastlinskih vrst in izpolnjujejo enega izmed pogojev, da so rastline

  • pridobljene v Republiki Sloveniji ali vnesene v državo pred uveljavitvijo Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami z dokazilom o zakoniti pridobitvi v skladu z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah umetno razmnožene
  • nujno potrebne za napredovanje znanosti ali bio-medicinske namene, pri čemer je potrebno dokazati, da je zadevna vrsta edina primerna za te namene in ni možnosti za uporabo umetno razmnoženih osebkov
  • namenjene umetnemu razmnoževanju s ciljem varstva ali ohranitve zadevne vrste namenjene raziskovanju ali izobraževanju s ciljem varstva ali ohranitve zadevne vrste.

Potrdilo o dovolitvi uporabe rastlin v komercialne namene izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO