English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > naselitev, doselitev
Narava

Naselitev ali doselitev tujerodnih vrst rastlin

Naseljevanje tujerodnih vrst rastlin je z Zakonom o ohranjanju narave prepovedano.

Če je v postopku presoje tveganja za naravo ugotovljeno, da vnos rastlin tujerodne vrste v naravo ne bo ogrozila naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti, lahko Agencija Republike Slovenije za okolje z izdajo dovoljenja izjemoma dovoli naselitev. Dovoljenje za naselitev rastlin tistih tujerodnih vrst, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu, izdaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ob predhodnem soglasju Agencije Republike Slovenije za okolje.

Spremljano in nadzorovano je tudi doseljevanje vseh rastlin tujerodnih vrst razen tistih, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu.

Vsaka pravna ali fizična oseba mora o nameravanem doseljevanju pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in priložiti poročilo izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO