English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > odvzem gliv iz narave
Narava

Odvzem prosto živečih vrst gliv iz narave

Dovoljenje

Kljub z uredbo predpisanim prepovedim lahko pristojni minister za ohranjanje narave dovoli odvzem iz narave, uničenje ali poškodovanje podgobja in gob zavarovanih vrst gliv, če ni druge možnosti in se s tem ne ogrozi obstoja zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti, zaradi:

  • zagotavljanja varstva živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjanja habitatnih tipov,
  • preprečitve škode, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi ter drugem premoženju,
  • zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi,
  • raziskovanja raziskovalcev ali raziskovalnih organizacij,
  • izobraževalnih namenov, če učnega cilja ni mogoče doseči na kakršen koli drug način, ali
  • obnovitve populacije zavarovanih vrst gliv, doseljevanja in ponovnega naseljevanja gliv ter v zvezi z njim potrebnega razmnoževanja, vključno z umetnim razmnoževanjem gliv za te namene ali pridobitve začetne kulture za navedeno dejavnost.

Dovoljenje izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO