English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > odvzem iz narave
Narava

Odvzem rastlin iz narave

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah prepoveduje zavestno uničevanje rastlin vrst iz poglavja A priloge, kot so njihovo trganje, rezanje, ruvanje in odvzem iz narave, poškodovanje ali zbiranje ter ogrožanje njihovih naravnih rastišč. Prav tako je prepovedano njihovo posedovanje, če so bile rastline odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo.

Izjeme

Predpisane prepovedi ne veljajo za odvzem nadzemnih delov z izjemo semen in plodov rastlin nekaterih vrst iz poglavja A priloge uredbe. Take vrste so v prilogi označene z oznako Oo. Za vrste iz priloge z navedeno oznako O pa je za osebne namene dovoljen odvzem rastlin iz narave ali zbiranje nadzemnih delov z izjemo semen in plodov, pri čemer je največja dovoljena dnevna količina iz narave odvzetih rastlin en šopek, to je število rastlin, ki jih oseba lahko drži med palcem in kazalcem roke.

Uveljavljanje izjeme od predpisanih prepovedi je mogoče le za ravnanja, ki

  • koristijo varstvu živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanju habitatnih tipov,
  • preprečujejo resno škodo na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih, vodi in ostalem premoženju,
  • zagotavljajo zdravje in varnost ljudi
  • so bistvenega pomena za okolje ali javno korist
  • so namenjena raziskovanju raziskovalcev ali raziskovalnih organizacij, vključno z njihovimi herbarijskimi zbirkami
  • so namenjena opravljanju dejavnosti botaničnih vrtov
  • so namenjena izobraževanju, če učnega cilja ni mogoče doseči na drug način
  • so povezana z vzpostavitvijo matične skupine in opravljanjem dejavnosti umetnega razmnoževanja za obnovitev populacij rastlin z njihovim doseljevanjem ali ponovnim naseljevanjem.
Dovoljenje

V primeru, da ni druge ustrezne možnosti in ravnanja ne škodujejo ugodnemu stanju rastlinske vrste na naravnem območju razširjenosti, lahko ministrstvo izjemoma dovoli uničenje, odvzem iz narave, poškodovanje ali zbiranje rastlin vrst iz poglavja A priloge Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Dovoljenje izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO