English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > ogrožene in zavarovane
Narava

Ogrožene in zavarovane rastlinske vrste

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst rastlin so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. V prilogi 1 predpisa so navedene ogrožene praprotnice (Pteridophyta) in semenke (Spermatophyta), v prilogi 2 pa je seznam ogroženih vrst mahov (Bryophyta).

Najbolj ogrožene rastlinske vrste iz seznamov pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah in navedene v poglavju A pripadajoče priloge. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na seznamih Direktive o habitatih. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO