English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > ogrožene in zavarovane
Narava

Ogrožene in zavarovane rastlinske vrste

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst rastlin so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. V prilogi 1 predpisa so navedene ogrožene praprotnice (Pteridophyta) in semenke (Spermatophyta), v prilogi 2 pa je seznam ogroženih vrst mahov (Bryophyta).

Najbolj ogrožene rastlinske vrste iz seznamov pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah in navedene v poglavju A pripadajoče priloge. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na seznamih Direktive o habitatih. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO