English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > posedovanje, prodaja
Narava

Posedovanje, prenos, prodaja in zamenjava rastlin

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah med drugim prepoveduje posedovanje rastlin vrst iz poglavij A in B priloge, ki so bile odvzete iz narave, ter njihov prenos, prodajo, zamenjavo ter ponujanje za prodajo ali zamenjavo. Navedena ravnanja so dovoljena le, če so rastline

  • zakonito odvzete iz narave na podlagi izdanega dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje
  • zakonito odvzete iz narave na območju druge države članice Evropske unije
  • uvožene iz tretjih držav z dovoljenji ali potrdili, izdanimi na podlagi predpisov s področja trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
  • zasežene ali odvzete zaradi kršitev predpisov s področja ohranjanja narave ali drugih predpisov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO