English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > posedovanje, prodaja
Narava

Posedovanje, prenos, prodaja in zamenjava rastlin

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah med drugim prepoveduje posedovanje rastlin vrst iz poglavij A in B priloge, ki so bile odvzete iz narave, ter njihov prenos, prodajo, zamenjavo ter ponujanje za prodajo ali zamenjavo. Navedena ravnanja so dovoljena le, če so rastline

  • zakonito odvzete iz narave na podlagi izdanega dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje
  • zakonito odvzete iz narave na območju druge države članice Evropske unije
  • uvožene iz tretjih držav z dovoljenji ali potrdili, izdanimi na podlagi predpisov s področja trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
  • zasežene ali odvzete zaradi kršitev predpisov s področja ohranjanja narave ali drugih predpisov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO