English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > trgovanje z glivami
Narava

Trgovanje s samoniklimi glivami

Uredba o varstvu samoniklih gliv med drugim dovoljuje posamezniku prodajo dovoljene dnevno nabrane količine gob (2 kg), urejeno pa je tudi odkupovanje gob. Odkupovalec je lahko katera koli fizična ali pravna oseba z registrirano dejavnostjo odkupovanja gob. Voditi mora evidenco o odkupu, ki vključuje vrsto in količino odkupljenih gob ter kraj in datum odkupa. Podatke iz evidence odkupa je potrebno v obliki letnega zbirnika posredovati na Agencijo Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. decembra za tekoče leto.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO