English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > trgovanje z glivami
Narava

Trgovanje s samoniklimi glivami

Uredba o varstvu samoniklih gliv med drugim dovoljuje posamezniku prodajo dovoljene dnevno nabrane količine gob (2 kg), urejeno pa je tudi odkupovanje gob. Odkupovalec je lahko katera koli fizična ali pravna oseba z registrirano dejavnostjo odkupovanja gob. Voditi mora evidenco o odkupu, ki vključuje vrsto in količino odkupljenih gob ter kraj in datum odkupa. Podatke iz evidence odkupa je potrebno v obliki letnega zbirnika posredovati na Agencijo Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. decembra za tekoče leto.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO