English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > zavarovana območja > kategorije IUCN
Narava

IUCN - Svetovna zveza za varstvo narave

The World Conservation Union

IUCN je bila ustanovljena leta 1948 pod imenom International Union for Protection of Nature (IUPN), leta 1956 se je preimenovala v International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, od zasedanja Generalne skupščine leta 1990 v Perthu (Avstralija) pa se vedno bolj uveljavlja krajši opisni naslov The World Conservation Union. Kratica IUCN (oz. UICN v francoskem govornem območju) se s tem ne spreminja.

Kategorije IUCN

I Strogi naravni rezervat/naravno območje
(Strict Nature Reserve/Wilderness Area)
območje, zavarovano predvsem za znanstveno raziskovanje ali ohranjanje narave.

Ia Strogi naravni rezervat
(Strict Nature Reserve)
območje, zavarovano predvsem za znanstveno raziskovanje.

Ib Naravno območje
(Wilderness Area)
območje, zavarovano predvsem za ohranjanje naravnega stanja.

II Narodni park
(National Park)
območje zavarovano predvsem za ohranjanje ekosistemov in za rekreacijo. III Naravni spomenik

območje, zavarovano predvsem za ohranjanje izjemnih naravnih pojavov (oblik).

IV Zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst

(Habitat/Species Management Area)
območja, ki jih ohranjamo z določeno rabo za ohranjanje določenih ogroženih rastlinskih/živalskih vrst oz. habitatnih tipov.

V Zavarovana krajina
(Protected Landscape/Seascape)
območje, zavarovano za ohranjanje krajine (kopne in morske) in za rekreacijo.

VI Zavarovana območja naravnih virov
(Managed Resource Protected Areas)
zavarovana območja, v katerih je z upravljanjem zagotovljena trajnostna raba naravnih virov.

Poslanstvo IUCN je vplivati, spodbujati in pomagati družbam po vsem svetu ohraniti celovitost in raznovrstnost narave ter zagotoviti, da je kakršnakoli raba naravnih virov pravična in trajnostna. Za delo organizacije je zelo pomembnih šest komisij, edinstveno omrežje nad 8000 strokovnjakov, ki prostovoljno sodelujejo pri obravnavanju določene problematike ali pa se vključujejo v različne projekte. Te komisije so:

Slovenija je članica IUCN od leta 1993, in sicer je vanjo včlanjena Agencija RS za okolje kot vladna agencija. Posamezniki pa tvorno sodelujejo v različnih komisijah, zlasti v WCPA, SSC, CEC.

Komisija za izobraževanje in komunikacijo (CEC) in Agencija RS za okolje v zadnjih letih izvajata IUCN-ov komunikacijski projekt tudi v Sloveniji, financira pa ga sklad nizozemske vlade PIN Matra. Projekt je namenjen usposabljanju sodelavcev na področju varstva narave. Udeleženci so pridobili teoretično in praktično znanje komuniciranja pri vsakodnevnem delu ter spoznali pomen strateške komunikacije za uresničevanje naravovarstvenih ciljev. Leta 2001 so sodelavci regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Maribora in Pirana izvedli dva konkretna pilotna projekta na temo delovanja krajinskega parka Peca-Topla in obnove kraških kalov, oba namenjena učinkoviti rabi komunikacije kot orodja varstva narave. Pilotni projekt obnove kalov (ZVNKD Piran) je bil kot eden uspešnejših predstavljen na Konferenci pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti v Haagu (april, 2002). Predstavljen je tudi na spletni strani http://iucn.org/info_and_news/press/currentnews.htm.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO