English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira
O agenciji

Projekti v izvajanju

Projekt FRISCO1 - Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti - negradbeni ukrepi.

Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje

Projekt DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavski regiji

Projekt LIFE-IP PREPAIR - Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka

Projekt eGAFOR - Elektronska napoved za splošno letalstvo

Projekt I-STORMS - Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

Projekt HarmoNIA - Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju

Projekt EUMETSAT LSA SAF - Spremljanje stanja tal in vegetacije z meteorološkimi sateliti

Projekt EUMETSAT MSAT - Spremljanje stanja ozračja z meteorološkimi sateliti

Projekt goMURra - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti

Projekt CROSSRISK - Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Projekt Eco-AlpsWater - Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah

Zaključeni projekti

Projekt BOBER - Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO