English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

21. april 2017

Izdano okoljevarstveno soglasje za Bežigrajski športni park

Agencija RS za okolje je v ponovnem postopku izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka.

Upravno sodišče je 7. 4. 2016 odpravilo odločbo, s katero je bilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka zavrnjeno zaradi prekomernega obremenjevanja s hrupom v času gradnje. Sodišče je odločbo odpravilo, ker stranka ni imela možnosti izjasnitve do navedb stranskih udeležencev v postopku. Agencija RS za okolje (Agencija) je v ponovljenem postopku stranko ter stranske udeležence v postopku seznanila z vsemi dejstvi ter jim dala možnost izjasnitve. Pri svoji odločitvi je upoštevala vso prejeto dokumentacijo v času trajanja postopka. Pripombe in mnenja drugih organizacij ter stranskih udeležencev je smiselno upoštevala v obliki pogojev oz. se do njih opredelila v obrazložitvi odločbe.

Stranka Bežigrajski športni park (BŠP d. o. o.) je z zadnjo dopolnitvijo Poročila o vplivih na okolje z dne 24. 11. 2016 odpravila prekomerno obremenjenost s hrupom med gradnjo s podaljšanjem časa gradnje in z uporabo strojev z nižjo zvočno močjo.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija upoštevala opredelitev III. območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana. S spremembo občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, 95/15 z dne 10. 12. 2015) se je spremenila tudi razvrstitev dela Fondovih blokov iz II. v III. stopnjo varstva pred hrupom.

Agencija je v izreku okoljevarstvenega soglasja predpisala projektne in okoljevarstvene pogoje glede časa obratovanja, varstva zraka, varstva voda, ravnanja z odpadki, varstva pred hrupom in vibracijami, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, kulturne dediščine, varstva krajine in prometne varnosti.

Pripete datoteke

18. april 2017

Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo

8. Eko konferenca

V ponedeljek, 24. aprila 2017, bo od 9.30 do 13.00 v prostorih Agencije RS za okolje potekala 8. Eko konferenca z naslovom Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo.

Namen Eko konference je opozoriti na dobre prakse varovanja okolja in vse močnejšo soodvisnost ekologije in ekonomije.

Dogodek organizirajo Društvo Planet Zemlja, Slovensko meteorološko društvo, Gradbeni inštitut ZRMK in Agencija RS za okolje.

Prijave na: konferenca@planet-zemlja.org

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO