English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

27. maj 2016

ARSO in Civilna zaščita Furlanije Julijske krajine podpisali dogovor o sodelovanju

Danes sta generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) Joško Knez in direktor Civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine (PC RAFVG) Luciano Sulli podpisala Dogovor o hidrometeorološkem in oceanografskem spremljanju, razvoju, uporabi in upravljanju sistemov za napovedovanje in preprečevanje poplav in obalnih tveganj.

Vreme, reke in morja se ne menijo za geopolitične meje, zato je za učinkovito spremljanje, proučevanje in napovedovanje vremena in hidroloških razmer na mednarodnih povodjih in mednarodnih delih morja nujna izmenjava informacij s sorodnimi službami po svetu. Sprotna izmenjava osnovnih meteoroloških in hidroloških podatkov operativno že poteka.

Za podrobnejši vpogled v vremenske in hidrološke razmere v neposredni bližini naše države, ki imajo lahko znaten vpliv na dogajanje pri nas, je potreben bolj podroben dostop do širšega nabora meteoroloških, hidroloških in oceanografskih informacij, s katerimi razpolagajo sorodne službe sosednjih držav. ARSO ima sklenjen sporazum o sodelovanju in izmenjavi podatkov s hrvaškim Državnim hidrometeorološkim inštitutom ter Regionalno okoljsko agencijo Furlanije - Julijske krajine. Z madžarskim meteorološkim zavodom pa potekajo razgovori o sodelovanju in izmenjavi meteoroloških podatkov.

Sodelovanje ARSO in PC RAFVG sega v leto 2004, ko je bil v sklopu projekta Interreg III B vzpostavljen skupni monitoring na povodju reke Soče. To je omogočilo razvoj in uporabo hidrološkega prognostičnega modela, s katerim ARSO za slovenski in italijanski del povodja reke Soče napoveduje pretoke rek za šest dni v naprej.

V zadnjih letih je ARSO razvil tudi oceanografske modele za območje Jadrana in Tržaškega zaliva, s katerimi je mogoče simulirati dinamiko morja in gibanje onesnaževal. Podpisani Dogovor bo zaradi boljših vhodnih podatkov omogočal natančnejše prognoziranje.

Italijanska stran si želi strokovnega sodelovanja ARSO tudi pri razvoju hidroloških modelov za njihova preostala povodja, saj namerava uporabiti enaka orodja kot jih uporablja ARSO.

dogovor

26. maj 2016

Napovedi koncentracij prizemnega ozona

Poletje s višjimi temperaturami in močnejšim sončnim obsevanjem prinaša tudi povišane koncentracije prizemnega ozona. Agencija RS za okolje zato pričenja z napovedovanjem teh koncentracij in v primeru presežene opozorilne vrednosti tudi z ustreznim opozarjanjem.

Najbolj obremenjena območja z ozonom so Goriška in Obalno-kraška regija ter visokogorje.

25. maj 2016

Vse o kopanju

25. maja 2016 je v Žužemberku pred začetkom kopalne sezone potekala predstavitev kakovosti kopalnih voda ter ureditev in dejavnosti, ki omogočajo varno in zdravo kopanje.

Tematiko so predstavili predstavniki Agencije RS za okolje, Uprave RS za zaščito in reševanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Uprave RS za pomorstvo.

kopalne vode

Povezane strani
Pripete datoteke

25. maj 2016

Sestanek slovensko-hrvaške Podkomisije za kakovost voda

Od 23. do 24. maja 2016 je na Agenciji RS za okolje potekal sestanek Podkomisije za kakovost voda, ki deluje v okviru Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo. Osnovna naloga Podkomisije je spremljanje ekološkega in kemijskega stanja meddržavnih vodotokov Drave, Save, Sotle, Kolpe in Dragonje ter ugotavljanje trendov kakovosti.

Na sestanku v Ljubljani sta slovenska in hrvaška stran izmenjali nacionalni poročili o kakovosti mejnih vodotokov in podpisali skupno Poročilo o kakovosti mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za leto 2014.

Dogovorili so se o izmenjavi nacionalnih podatkov kakovosti mejnih vodotokov za leto 2015, o pripravi skupnega poročila za leto 2015 in izvajanju programa meddržavnega monitoringa (izvedbi skupnih vzorčenj) za leto 2016.
Poslovnik Podkomisije za kakovost voda, ki določa merilna mesta za oceno mejnih vodotokov, pogostost vzorčenja, izmenjavo rezultatov in način vrednotenja, so dopolnili na področju ocenjevanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO