English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

26. september 2016

Dan odprtih vrat Agencije RS za okolje

Vabljeni 4. oktobra 2016

Za odprtimi vrati Agencije RS za okolje (Agencija) se boste lahko seznanili z vremensko in hidrološko prognozo ter s področjem seizmologije in si ogledali kemijski, umerjevalni in biološki laboratorij, računalniški center ter vrtino za spremljanje podzemnih voda.

Glede na prostorske možnosti in delovne procese je dan odprtih vrat namenjen zainteresiranim posameznikom.

Vodeni ogledi bodo ob 9.00, 13.00 in 14.00. Ogled bo predvidoma trajal eno uro.

Prijava je možna na elektronski naslov gp.arso@gov.si in na telefonsko številko 01/478 4027 do 3. oktobra 2016.

Vabljeni.


Agencija spremlja stanje okolja in zagotavlja dostopnost do okoljskih podatkov s pomočjo merilne mreže, laboratorijev in informatike.

Uresničuje zakonsko predpisano varstva okolja, ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti z izdajo različnih upravih aktov.

Pomembno poslanstvo Agencije je tudi spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju (neurja, poplave) ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja.

20. september 2016

Pametni, okolju prijazni mobilnosti naproti

Publikacija o prometu in okolju v Evropi

Publikacija 'Pametni, okolju prijazni mobilnosti naproti' se osredotoča na vprašanja, kako bi lahko evropski prometni sektor, ki je odvisen od fosilnih goriv, preobrazili v okolju prijazen in pameten sistem mobilnosti.

Promet je eden stebrov sodobne družbe in gospodarstva. Hkrati je vir četrtine izpustov toplogrednih plinov v EU in povzroča onesnaževanje zraka, čezmeren hrup in drobitev habitatov.

Vplivi prometa na zdravje ljudi, okolje in podnebne spremembe so močno odvisni od izbire goriva. Izpusti onesnaževal iz zraka naj bi se po Evropi zmanjševali, vendar je 87 – 90 % mestnega prebivalstva v EU še vedno izpostavljenih višjim koncentracijam, ki jih kot mejne priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Z upoštevanjem njihovih mejnih vrednosti, bi se v EU lahko po nekaterih ocenah izognili približno 144.000 prezgodnjim smrtim na leto.

Po ocenah Evropske komisije se bo do leta 2050 obseg potniškega prometa povečal za več kot 50 %, obseg tovornega pa za več kot 80 % v primerjavi z letom 2013.

Razogličenje evropskega prometnega sistema ni edini izziv, ki nas čaka v prihodnosti. Prometna infrastruktura pregrajuje naravna območja, povečano povpraševanje po biogorivih lahko privede do dodatnih potreb po kmetijskih površinah in vodi, na lokalne ekosisteme lahko vplivajo tujerodne vrste, ki jih zanesemo z uvoženimi izdelki ali balastnimi vodami v ladijskem prometu.

Zelena infrastruktura z boljšim urbanističnim načrtovanjem je poleg tehnoloških izboljšav, inovativnih raziskav, množičnejšo rabo alternativnih goriv ter strožjega uveljavljanja obstoječih pravil ena od rešitev na poti k pametni, okolju prijazni mobilnosti.

Evropska agencija za okolje vsako leto v zbirki 'Signali' izda publikacijo z izbrano okoljsko problematiko, zanimivo za okoljsko razpravo in širšo javnost. Letošnji Signali so posvečeni mobilnosti.

Prevod publikacije v slovenski jezik je omogočila Agencija RS za okolje s finančno podporo Evropske agencije za okolje.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO