English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

20. januar 2017

Agencija išče okoljskega inženirja (m/ž)

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto okoljskega inženirja z izkušnjami na področju administracije MS Windows Server (sistemski administrator).

17. januar 2017

Poročanje o odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2016

Poročanje o odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2016 bo potekalo predvidoma od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017; zakonsko določenega roka za oddajo poročil.

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/2015, 69/2015) določa nekatere spremembe glede vsebine letnih poročil (poročanje po statističnih regijah, navajanje količin po pošiljateljih in prevzemnikih, vključeno poročanje izvajalcev javnih služb, ipd).

Izvirni povzročitelji odpadkov, ki niso uporabniki aplikacije IS-Odpadki, bodo lahko pripravili in oddali letno poročilo o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za leto 2016 na Excelovem obrazcu ali v papirni obliki. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca bodo predvidoma od 1. 2. 2017 dalje objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje pod: Varstvo okolja → Odpadki → Obrazci → Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto.

Uporabniki aplikacije IS-Odpadki (zbiralci, obdelovalci in izvirni povzročitelji) bodo lahko oddali letna poročila v modulu Letna poročila predvidoma od 1. 2. 2017 dalje do vključno 31. 3. 2017. Po navedenem roku se bodo v aplikaciji IS-Odpadki oddana poročila lahko dopolnila v časovnem roku, ki bo objavljen naknadno.

Navodila za kreiranje, izpolnjevanje in zaključevanje (oddajo) letnih poročil v aplikacijo IS-Odpadki bodo objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje na portalu IS-Odpadki (povezana stran) v dokumentu Uporabniška navodila.

Povezane strani

22. december 2016

Osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Na spletnem portalu E-demokracija je objavljen osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, ki ureja pogoje in način delovanja velikega dela nalog, ki jih opravlja Agencija RS za okolje. Rok za pripombe in predloge javnosti je 23. 1. 2017.

Vabljeni k pregledu in komentiranju.

Povezane strani

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO