English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

15. november 2018

Predstavitev rezultatov projekta »Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju«

V torek, 20. novembra 2018, bo ob 9.30 na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala predstavitev projekcij podnebnih sprememb do konca stoletja.

Strokovnjaki bodo predstavili, katere so spremembe podnebne, ki jih pričakujemo v Slovenije, v kolikšni meri se bodo izrazile ter ob kakšnih predpostavkah in s kolikšno negotovostjo jih ocenjujemo.

Predstavitve temeljijo na ugotovitvah projekta Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor "Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja".

Povezane strani

14. november 2018

Prikaz hidroloških vsebin ARSO študentom Naravoslovnotehniške fakultete

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali študenti prvega letnika magistrskega študija geologije Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Poudarek seznanitve s poslanstvom ARSO in njegovim delom je bil na hidrogeoloških vsebinah:
- načini meritev in spremljanje podatkov o vodah,
- ocenjevanje količinskega stanja podzemnih voda,
- zahtevnejši hidrološki modelski produkti, s katerimi upravlja ARSO.
Slednje jim bo lahko v pomoč pri študiju in kasnejšem delu.

Obiskali so tudi hidrološko prognozo ter se seznanili s potekom dela in obveščanja ob kriznih okoliščinah. Nazadnje so si študentje ogledali merilno mesto za spremljanje stanja podzemne vode na Vojkovi 1b, ki je bilo zgrajeno v okviru projekta BOBER.

foto

7. november 2018

Izboljšanje kemijskega stanja morja

Nižje vsebnosti organskih kositrovih spojin v slovenskem morju

Onesnaženje morja je rezultat človeških aktivnosti, ki jih izvaja na morju, obali in v zaledju. Potencialni viri so promet, pristaniška dejavnost, komunalne in industrijske odpadne vode in tudi turizem. Onesnaževala v morje zanesejo tudi reke s kopnega.

Koncentracije organskih kositrovih spojin, ki so bile v preteklih letih prisotne predvsem zaradi uporabe v ladijskih premazih, so se v slovenskem morju znižale pod okolijski standard kakovosti. Slovensko morje ima tako po skoraj desetih letih zopet dobro kemijsko stanje.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO