English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

8. julij 2016

Zaključek projekta Bober

Danes je na Agenciji RS za okolje (Agencija) potekal dogodek ob zaključku projekta Bober - največjega projekta za spremljanje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Ime Bober je kratica za Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (angl. Better Observation for Better Environmental Response) in povzema operativne naloge Agencije za doseganje daljnoročnih, posrednih ciljev projekta: varnost prebivalcev Slovenije, zaščita okolja, narave in premoženja, trajnostna oskrba z naravnimi viri in učinkovitejše gospodarstvo.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen izpostavila, da je bilo preko Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 izkoriščenih 650 mio €. Sredstva so bila preko občin namenjena za centre za ravnanje z odpadki, čiščenje komunalnih in odpadnih vod ter izgradnji vodovodov. Projekt Bober pa je, za razliko od naštetih projektov (ki so vezani na ožje območje) glede na geografsko razprostranjenost, zajel vso Slovenijo.

Generalni direktor Agencije Joško Knez pa je predstavil glavne dosežke projekta Bober in uporabnost rezultatov projekta.

Pridobitve Bobra omogočajo:
• boljše poznavanje in ocenjevanje celotnega vodnega kroga v Sloveniji,
• izboljšano napovedovanje vremena in stanja voda,
• izboljšano opozarjanje pred ekstremnimi hidrološkimi in meteorološkimi dogodki, kar posredno vpliva na zmanjšanje števila človeških žrtev in gmotne škode,
• zaradi boljših podatkov o vodotokih možnost zmanjšanja poplavne ogroženosti,
• pripravo podlag za varno oskrbo s pitno vodo,
• načrtovanje trajnostne rabe vode.

Nemoteno delovanje naštetih storitev pa omogoča infrastruktura, ki je bila zgrajena oz. pridobljena v okviru projekta:
• nova in posodobljena meteorološka in hidrološka merilna mesta (281 postaj),
• nov vremenski radar na Pasji ravni in obnovljen radar na Lisci,
• izpolnjeni pogoji za delovanje Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo,
• nov laboratorijski prizidek za dodatne meritve in analize kemičnih in bioloških parametrov ter umerjanje merilnih instrumentov,
• posodobljena računalniška infrastruktura (Eden najmočnejših računalnikov v Sloveniji, namenjen izključno servisiranju javnosti. Služi napovedovanju pretokov rek, stanja ter dinamike morja, vremena in kakovosti zraka.),
• novo operativno prognostično orodje: hidrološki in morski prognostični sistemi,
• sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije,
• novo orodje za sledenje kmetijske suše.

Prve dejavnosti za temeljito izboljšanje infrastrukture, ki bi omogočala natančnejše napovedi vremena in stanja voda segajo v leto 2004, hitreje pa so stekle po poplavah v Železnikih leta 2007. Projekt je bil pripravljen leta 2008, Evropska komisije pa ga je potrdila maja 2010. Vrednost projekta je bila 32.963.000 EUR, delež financiranja EU je bil 85%, 15 % pa države Slovenije.


bober sklep

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO