English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

28. junij 2018

Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja

Izobraževanje podjetij za prijavo na razpise Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov

Agencija Republike Slovenije za okolje skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in Gospodarsko Zbornico Slovenije 15. novembra 2018 organizira Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja.

Dogodek je brezplačen.

Namenjen je izobraževanju slovenskih podjetij za uspešno prijavo na razpisih EUMETSAT.
Udeleženci bodo imeli možnost dvostranskih razgovorov s predstavniki EUMETSAT.

Zaradi učinkovite organizacije vabimo podjetja, da svoj interes po udeležbi izkažejo z zgodnjo prijavo.

27. junij 2018

Odlok o referenčnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških merilnih postajah

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja in na razpolago za komentarje državljanov.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je namreč na podlagi Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) vzpostavila register infrastrukture, potrebne za izvajanje te službe.

Infrastrukturo službe predstavljajo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi dogovorov o mednarodnih izmenjavah podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Gre za evidenco objektov in naprav v upravljanju ARSO.

Register vsebuje podatke o nazivu objekta ali naprave, o lokaciji objekta ali naprave ter v primeru merilne postaje tudi podatke o vrsti merilne postaje.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO