English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > strateški dokumenti > poslanstvo
O agenciji

POSLANSTVO ARSO

  • opazovanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju;
  • opravljanje nalog nacionalnih služb s področja hidrologije, meteorologije, seizmologije in geofizike, varstva narave, upravljanja z vodami;
  • zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja;
  • spremljanje stanja okolja in poročanje domači in mednarodni javnosti ter institucijam;
  • uresničevanje zahtev varstva okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov;
  • ozaveščanje ljudi in institucij o okolju in okoljski problematiki;
  • zagotavljanje kakovostnih javnih okoljskih podatkov;
  • ohranjanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja države;
  • ažurno obveščanje javnosti o rezultatih z vseh delovnih področij agencije.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO