English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > podnebne spremembe > Ozonu škodljive snovi in F-plini
Podnebne spremembe

Ozonu škodljive snovi in F-plini

Na tej spletni strani so strnjene informacije dveh izmed specifičnih vsebinskih področij delovanja sektorja za kakovost zraka, in sicer ravnanja:

  • s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč in
  • z določenimi fluoriranimi toplogrednimi plini (skrajšano F-plini za snovi iz vrst HFC (fluorirani ogljikovodiki), PFC (perfluorirani ogljikovodiki), SF6 (žveplov heksafluorid)).

Ozonu škodljive snovi in F-plini

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO