English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > podnebne spremembe > Register emisijskih kuponov
Podnebne spremembe

Register emisijskih kuponov

Objava povprečne cene emisijskih kuponov v letu 2019

Ministrstvo skladno s petim odstavkom 19. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18) izračuna in objavi na spletni strani povprečno ceno emisijskih kuponov za preteklo leto.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

V Uradnem listu RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018 je bila objavljena Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki začne veljati 1. avgusta 2018.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 22/16).

Povezane strani

Seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva

Skladno s 6. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18) objavljamo Seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Pripete datoteke

Smernice glede novih udeležencev in ukinitev- GD7_SI

Objavljamo prevod priročnika za nove vstope, bistvene spremembe in zaprtja »Smernice glede novih udeležencev in ukinitev« (angleško Guidance on New Entrants and Closures–GD7).
Priročnik sodi med smernice za izvajanje Sklepa Komisije št. 278/2011 z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Sklep je osnova za določanje brezplačnih pravic in prilagoditev le teh.
Objavljamo tudi obrazec, ki ga je za namen sporočanja sprememb pripravila komisija (NE&C_xls), pogosto zastavljena vprašanja glede obrazca za nove vstope in ukinitve (Frequently Asked Questions on New Entrants & Closures Applications), Sklep Komisije 278/2011/EU in povezavo na spletno stran Komisije.

Povezane strani

Smernice za Uredbo o spremljanju in poročanju

Objavljamo Smernice za Uredbo Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Zamik transakcije v registru Unije

Iz varnostnih razlogov so prenosi pravic do emisije (= emisijski kuponi) samodejno odloženi za 26 ur. Poleg tega se opravljajo samo med delovnim časom, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 16.00 po srednjeevropskem času.
Če torej začnete izvajati transakcijo izven delovnega časa, se bo ta začela šele naslednji delovni dan. Če na primer transakcijo začnete 21. septembra 2012 ob 9.00, bo ta transakcija dokončana 22. septembra ob 12.00. Več primerov najdete v priloženem dokumentu.

Pripete datoteke

Vsaka država članica imenuje organ (= nacionalni administrator), preko katerega dostopa do svojih računov in računov v registru Unije, ki so v pristojnosti države članice, ter z njimi upravlja. Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja naloge nacionalnega administratorja v Sloveniji. Vsak nacionalni administrator države članice deluje tudi kot administrator njenega registra KP (= pogodbenica Kjotskega protokola).

Upravljanje registra je skladno z določili Zakona o varstvu okolja, Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in Uredbe Komisije 920/2010/ES za standardiziran in zavarovan sistem registrov, z upoštevanjem obveznosti države, ki izhajajo iz Kjotskega protokola.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na administratorje registra Unije za Slovenijo, ki nudijo pomoč uporabnikom registra.

Kontaktni podatki:

  • E: registerCO2.arso@gov.si
  • T: (+386) 1 478 4087 in (+386) 1 478 4455
  • F: (+386) 1 478 4051
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO