English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > podnebne spremembe > Register emisijskih kuponov > Javno dostopna poročila
Podnebne spremembe

Javno dostopna poročila

Poročila za javnost skladna s sklepi Kjotskega protokola / UNFCCC reports

Publicly available information of the Parties to the Kyoto Protocol pursuant to the decision 13/CMP.1 determines which data have to be published under the Kyoto Protocol. These data include for example a list of the accounts in the registry and non confidential information on account holdings and transactions. Information that is confidential according to EU Regulation 389/2013/EU is not published.

V skladu s Sklepi Kjotskega protokola CMP/13.1 mora vsak register države objaviti nezaupne informacije, ki so dosegljive na spletu. / According to Kyoto protocol decision and EC legislation each registry shall make non-confidential information publicly available and provide a publicly accessible user interface through the internet (Paragraph 44 of decision 13/CMP.1).

Paragraph 45

Informacije o vseh računih v slovenskem registru / Reports on accounts in the Slovenian Kyoto Registry (Paragraph 45 of decision 13/CMP.1)

Računi v slovenskem registru dne 23. 12. 2019 [pdf, 105.3 KB]

Podatki o računih v slovenskem registru so dostopni tudi preko spletne strani European Transaction Log (EUTL). / In addition, up-to-date data on accounts in the Slovenian Kyoto Registry can be accessed directly from the website of the European Transaction Log (EUTL).

Paragraph 46

Informacije za vsak identifikator projekta za projektno dejavnost, ki se izvaja v skladu s 6. členom Kjotskega protokola, za katero je država članica izdala ERU-je / The information referred to in paragraph 44 above shall include the following Article 6 project information, for each project identifier against which the Party has issued ERUs (Paragraph 46 of decision 13/CMP.1)

V Sloveniji ni registriranih tovrstnih projektov. /There are no Joint Implementation projects in Slovenia, therefore no ERUs have been issued.

Paragraph 47

Naslednje informacije o stanju na računih in informacije o transakcijah z ustreznimi identifikacijskimi oznakami nacionalnega registra / Report on cumulative account holdings and transactions. (Paragraph 47 of decision 13/CMP.1)

These reporting requirements are fulfilled by publishing the Standard Electronic Format SEF).

Paragraph 48

Seznam pravnih oseb v slovenskem registru, ki imajo lahko na svojih računih kjotske enote (ERU, CER, AAU in/ali RMU) /The information referred to in paragraph 44 above shall include a list of legal entities authorized by the Party to hold ERUs, CERs, AAUs and/or RMUs under its responsibility (Paragraph 48 of decision 13/CMP.1)

Seznam pravnih oseb v slovenskem registru dne 23. 12. 2019 [pdf, 107.3 KB]

Podatki o računih v slovenskem registru, ki imajo lahko na svojih računih kjotske enote (ERU, CER, AAU in/ali RMU), so dostopni tudi preko spletne strani European Transaction Log (EUTL). / In addition, up-to-date data on accounts in the Slovenian Kyoto Registry can be accessed directly from the website of the European Transaction Log (EUTL).


Poročila o izpolnitvi obveznosti naprav v trgovanju

Poročila o emisijah malih naprav

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO