Izbira datuma potresa
Izbira časa potresa (izberite točno uro ali približen čas)
  •  : 
  • Izbran čas potresa:
Ali ste čutili potres
Lokacija, kjer ste se tisti trenutek nahajali

Vprašalnik brez dane lokacije ni uporaben za ocenjevanje intenzitete.
Naselje in občina sta obvezni polji, ki ju morate izbrati s klikom na spustni seznam, ki se generira ob tipkanju.


  • npr.: okolica Trsta, na Krnu, na cesti Trzin-Ljubljana

Učinki na osebo, ki je zaznala potres in na neposredno okolicoDrugo
  • Na voljo je še znakov.
Podatki o poročevalcu (neobvezno)
  • Če želite postati naš registrirani opazovalec, vas prosimo, da izpolnete zgornje podatke o poročevalcu. Po oddaji vprašalnika se vam bo odprl obrazec za registracijo.

Učinki na neposredno okolico


Učinki na širšo okolicoDrugo
  • Na voljo je še znakov.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Hvala za izpolnjeni vprašalnik.

Podatke, ki ste nam jih pravkar posredovali, bomo uporabili za določanje intenzitete potresa v vašem kraju. Tako zbrani podatki imajo tudi dolgoročni namen in sicer izboljšanje predpisov o potresno odporni gradnji objektov.

Če imate še kakšno dodatno vprašanje v zvezi s potresi, nam pišite na
naslov seismo.lju@gov.si.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!
Pošiljanje ...
Pošiljanje ... Prosimo počakajte.