English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > hrup > predpisi
Varstvo okolja

Predpisi s področja hrupa

EU zakonodaja na področju okoljskega hrupa

Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of Environmental noise
Commission Recommendation 2003/613/EC concerning the guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data
Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure - Version 2
Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Slovenska zakonodaja na področju okoljskega hrupa

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 1118/05)
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05 in 49/06, 49/06)
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO