English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > poročila > poročila o stanju okolja v Sloveniji
Varstvo okolja

Poročilo o okolju v Sloveniji

Na podlagi 106. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) ministrstvo pristojno za okolje pripravlja t.i. nacionalna poročila o okolju.

Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Zadnja verzija poročila je v osnutku po poglavjih pripravljena za javno obravnavo: Prejšnje verzije poročil o okolju: Poročila o stanju okolja temeljijo na osnovi kazalcev okolja, ki jih neprestano obnavljamo in objavljamo na posebni strani.

Okolje na dlani

(Kartografski pregled kazalcev okolja, Ljubljana, december 2007)

Druga poročila

Podatki o stanju okolja, ki zbira Agencija RS za okolje, so objavljeni v mesečnem biltenu Naše okolje in v letopisih (meteorološki, hidrološki, o potresih)

Publikacije, izdane v okviru dejavnosti poročanja o okolju

Poročila vzorčenj in analiz na območju Celja

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO