English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > poročila > poročila o stanju okolja v Sloveniji
Varstvo okolja

Poročilo o okolju v Sloveniji

Na podlagi 106. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) ministrstvo pristojno za okolje pripravlja t.i. nacionalna poročila o okolju.

Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Zadnja verzija poročila je v osnutku po poglavjih pripravljena za javno obravnavo: Prejšnje verzije poročil o okolju: Poročila o stanju okolja temeljijo na osnovi kazalcev okolja, ki jih neprestano obnavljamo in objavljamo na posebni strani.

Okolje na dlani

(Kartografski pregled kazalcev okolja, Ljubljana, december 2007)

Druga poročila

Podatki o stanju okolja, ki zbira Agencija RS za okolje, so objavljeni v mesečnem biltenu Naše okolje in v letopisih (meteorološki, hidrološki, o potresih)

Publikacije, izdane v okviru dejavnosti poročanja o okolju

Poročila vzorčenj in analiz na območju Celja

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO