English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > Predhodna informacija
Varstvo okolja

Predhodna informacija

Nosilec posega lahko pred začetkom postopka presoje vplivov na okolje Agencijo Republike Slovenije za okolje zaprosi za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje.

Zahtevi mora nosilec posega predložiti idejno zasnovo nameravanega posega po predpisih o graditvi objektov, če gre za gradnjo, ali podatke o njegovi namembnosti in bistvenih značilnostih, če ne gre za gradnjo.

Agencija Republike Slovenije za okolje posreduje predhodno informacijo v 30 oziroma 60 dneh, v kolikor gre za naprave, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega.

Tudi, če poročilo o vplivih na okolje v celoti upošteva informacijo o vsebini in obsegu, lahko Agencija Republike Slovenije za okolje v postopku presoje vplivov na okolje od nosilca posega zahteva dodatne informacije o posegu in njegovih vplivih.

Pripravil: SPVO, januar 2014

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO