English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

LOG CENTER A d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

Nivelacija terena na območju poslovne cone Sežana jugozahod v velikosti 19,7 ha

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Povečanje zmogljivosti G peči (N97), PE Vitrum

MAGNA STEYR d.o.o., Cesta Janeza Puha 1, 2312 Orehova vas

širitev proizvodnje Magna, faza 2

Datum objave: 10.5.2021

Pripete datoteke

Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Širitev kamnoloma Laže - 1, 2. etapa, I. in II. faza ter povečanje količine predelave nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na 128.000 ton na leto

KAMTEH GMBH, Predstavništvo Šmartno ob Paki, Podgora 16, 3327 Šmartno ob Paki

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora

Pripete datoteke

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Gradnja daljnovoda DV 2x110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Kabinska žičnica Bohinjska Bistrica

2864 Bohinj d.o.o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izgradnja državne ceste od priključka Šentrupert, na avocesti A1 Šentilj - Koper, do priključka Velenje jug

Datum objave: 18. 11. 2019

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO