English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in zmogljivost proizvodnje svinčevega oksida

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Izgradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/200/100 kV daljnovodi Cirkovce

Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica

Proizvodnja izpušnih sistemov za motorna vozila Akrapovič d.d. v Črnomlju

Pripete datoteke

PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

Prenosni plinovod M3/1 Vodice – Kalce

Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter za prekladanje ločeno zbranih bioloških odpadkov v Mariboru

Pripete datoteke

Ekomineral d.o.o., Savinjska cesta 25, 3310 Žalec

Obdelava odpadkov v kamnolomu Andraž nad Polzelo

Pripete datoteke

Trebec Leopold s.p., Ostrožno brdo 5, 6255 Prem

Gradnja novih hlevov farme Trebec

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

Dograditev avtocestnega predora Karavanke

Povezane strani

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, in Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

gradnja hitre ceste Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran

CPG, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica

Vnos zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine po postopku R10 v kamnolomu Laže – 1

DINOS d.o.o., Šlandrova 6, 1000 Ljubljana (lokacija CP Ljubljana)

Predelava odpadkov R12, R13 in gradnja sortirnice papirja

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO