English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Povečanje proizvodne zmogljivosti naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida

Povezane strani
Pripete datoteke

ISKRA ISD – GALVANIKA d.o.o., Savska Loka 4, 4000 Kranj

Obrat površinske zaščite - postavitev nove avtomatske linije za alkalno cinkanje na obešalih

Pripete datoteke

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka

Povečanje talilne zmogljivosti pilotne naprave za taljenje mineralnih surovin ter razširitev dejavnosti na taljenje steklenih vlaken v obratu Bodovlje

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda M3/1 Kalce-Ajdovščina

Povezane strani
Pripete datoteke

RDB Plastics d.o.o., Dekani 3a, 6271 Dekani

Povečanje količin nenevarnih odpadkov za predelavo po postopkih R12 in R13

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Celostna ureditev Pomola I v pristanišču za mednarodni promet v Kopru

EKOLOGIJA d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka

Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Izgradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/200/100 kV daljnovodi Cirkovce

PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

Prenosni plinovod M3/1 Vodice – Kalce

Ekomineral d.o.o., Savinjska cesta 25, 3310 Žalec

Obdelava odpadkov v kamnolomu Andraž nad Polzelo

Pripete datoteke

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, in Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

Pripete datoteke

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

gradnja hitre ceste Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran

CPG, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica

Vnos 1.150.000 m3 zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine po postopku R10 v kamnolomu Laže – 1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO