English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Kamnolom Razdrto 3

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer

Pripete datoteke

LOG CENTER A d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

Nivelacija terena na območju poslovne cone Sežana jugozahod v velikosti 19,7 ha

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izgradnja državne ceste od priključka Šentrupert, na avocesti A1 Šentilj - Koper, do priključka Velenje jug

Datum objave: 18. 11. 2019

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO