English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Izkoriščanje mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo

SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnja parkirne hiše Rudnik

Datum objave: 27.7.2017

Pripete datoteke

Rok Šiftar, Polana 2, 9000 Murska Sobota

Farma piščancev Rok Šiftar s skupno zmogljivostjo 83.800 mest

Pripete datoteke

YASKAWA Europe Robotics d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica

YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje

Greenbay Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., Ankaranska cesta 2, 6000 Koper

Stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg

Pripete datoteke

Gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Pripete datoteke

Edvard Prančberger in Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p., oba Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana

Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči s skupno zmogljivostjo 33.500 mest

Pripete datoteke

EKOLOGIJA d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka

Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov

Pripete datoteke

Meja Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Farma nesnic Slivnica

Pripete datoteke

Benjamin Kropec s.p., Kolodvorska ulica 37d, 2310 Slovenska Bistrica

Skladiščenje in obdelava odpadnih kovin

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Gradnja hidroelektrarne Mokrice

Pripete datoteke

Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

Pripete datoteke

Grafist d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na lokaciji osamelca Sermin pri Kopru

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Izgradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/200/100 kV daljnovodi Cirkovce

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO