English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

Gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Pripete datoteke

Edvard Prančberger in Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p., oba Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana

Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči s skupno zmogljivostjo 33.500 mest

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3

Datum objave: 30. 5. 2017

Pripete datoteke

GRADBENIŠTVO KUSTER, d.o.o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

Predelava odpadkov po postopku R5 na lokaciji Sv. Vid

EKOLOGIJA d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka

Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov

Pripete datoteke

Meja Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Farma nesnic Slivnica

Pripete datoteke

Invest4SEE RE ALFA d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana

Izgradnja logističnega centra na območju LT9, v občini Cerklje na Gorenjskem

Benjamin Kropec s.p., Kolodvorska ulica 37d, 2310 Slovenska Bistrica

Skladiščenje in obdelava odpadnih kovin

Pripete datoteke

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Gradnja hidroelektrarne Mokrice

Pripete datoteke

Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče

Postavitev rastlinjaka 3 in rastlinjaka 2-2. faza

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Namakalni sistem Ormož - IV. faza

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Športno rekreacijski park gramoznica Pleterje

Pripete datoteke

Brezovnik prevozi&gradbeništvo, Pameče 104, 2380 Slovenj Gradec

Ureditev zbirno predelovalnega centra nenevarnih gradbenih odpadkov Brezovnik

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Dunajska cesta 48, Ljubljana

Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno

Povezane strani

Grafist d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na lokaciji osamelca Sermin pri Kopru

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Povečanje proizvodne zmogljivosti naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida

Pripete datoteke

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

gradnja hitre ceste Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO