English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o., Motvarjevci 48, 9207 Prosenjakovci

Rastlinjak za jagode

Pripete datoteke

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

Gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško

Datum objave: 16. 3. 2018

Povezane strani
Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. faza

Pripete datoteke

Lonstroff d.o.o., Avčinova ulica 2, 1000 Ljubljana

Proizvodnji objekt Lonstroff v Logatcu

ŠUMIJEV KVART, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana

Poslovno stanovanjski objekt Šumi v Ljubljani

Datum objave: 12. 1. 2018

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače

Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Zamenjava tipa in proizvajalca drobilno sejalne naprave na napravi – objektu »Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža«

Pripete datoteke

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Gradnja hidroelektrarne Mokrice

Pripete datoteke

Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

Pripete datoteke

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, in Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO