English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
opozorila
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

ŠUMIJEV KVART, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana

Poslovno stanovanjski objekt Šumi v Ljubljani

Datum objave: 12. 1. 2018

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Gradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

ATL upravljanje nepremičnin d.o.o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana

Logistični objekt na območju L8, v Občini Cerklje na Gorenjskem

Pripete datoteke

Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

Pripete datoteke

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače

Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, Ljubljana in Javni sklad RS, Poljanska 31, Ljubljana

Stanovanjska soseska Brdo II

Povezane strani

Titus d.o.o. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani

Gradnja novega objekta Nova Lama 1.etapa

Datum objave: 11. 12. 2017

CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Zamenjava tipa in proizvajalca drobilno sejalne naprave na napravi – objektu »Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža«

Pripete datoteke

Ledaline, inženiring, d.o.o., Podskrajnik 22, 1380 Cerknica

Predelava odpadkov po postopku R5 v sklopu Centra za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji Podskrajnik

Pripete datoteke

ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Razširitev nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin podjetja Adria Terminali d.o.o. v Poslovni enoti Sežana

Sončni vrt d.o.o., Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče

Postavitev rastlinjaka Beltinci

Datum objave: 11. 10. 2017

Pripete datoteke

SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Izkoriščanje mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo

Gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Pripete datoteke

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Gradnja hidroelektrarne Mokrice

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Izgradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/200/100 kV daljnovodi Cirkovce

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, in Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO