English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje
Varstvo okolja

Evidenca oseb, ki so izdelale poročilo o vplivih na okolje in pravnomočnih OVS

 1. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik
 2. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 3. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik
 4. Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
 5. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 6. Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, 5270 Ajdovščina
 7. Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
 8. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 9. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
 10. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 11. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 12. GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana
 13. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 14. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 15. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 16. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 17. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 18. Alternativna ekologija, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana
 19. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik
 20. Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje
 21. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 22. Sinet d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
 23. Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 69, 8270 Krško in Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje
 24. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 25. Oikos, svetovanje za razvoj, d. o. o., Glavni trg 19, 1240 Kamnik
 26. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 27. Biliving d.o.o., Kocjančičeva ulica 14, 6280 Ankaran
 28. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 29. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 30. MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
 31. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik
 32. Eurofins ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje
 33. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 34. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 35. ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s. p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško
 36. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Gornji trg 19c, 2000 Maribor
 37. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 38. ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje
 39. KOMPLAST VDVP d.o.o., Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
 40. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 41. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 42. EKOSFERA, d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu
 43. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 44. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 45. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik
 46. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 47. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 48. Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce
 49. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik
 50. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Gornjitrg 19c, 2000 Maribor
 51. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 52. MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
 53. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
 54. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
 55. Boson trajnostno načrtovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
 56. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 57. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 58. EKOSFERA d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu
 59. Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
 60. R.S. Rudarstvo sanacije Roman Sladič s.p., Kamnica 79, 1262 Dol pri Ljubljani
 61. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 62. KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje
 63. Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 64. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 65. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 66. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 67. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 68. Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, 5270 Ajdovščina
 69. ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje
 70. Okoljsko svetovanje, Andrej Gortnar s.p., Cesta talcev 78, 4220 Škofja Loka
 71. IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale
 72. TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo
 73. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 74. ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje
 75. Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
 76. Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
 77. Envita d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana
 78. Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 79. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 80. AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik
 81. Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 82. PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
 83. Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 84. IRGO, Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana
 85. Alternativna Ekologija, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana
 86. Geateh d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana
 87. Marbo d.o.o., Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 88. Marbo d.o.o. Bled, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
 89. Aquarius d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
 90. Marbo d.o.o. Bled, Kranjska cesta 4, 4260 Radovljica
 91. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 92. KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje
 93. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor
 94. PRO LOCO d.o.o., Trubarjeva 57, 1000 Ljubljana
 95. KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje
 96. Biliving d. o. o., Kocjančičeva ulica 14, 6280 Ankaran
 97. IOP, inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, 3000 Celje
 98. E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 99. ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s. p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško
 100. Oikos, svetovanje za razvoj, d. o. o., Glavni trg 19, 1240 Kamnik
 101. Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
 102. E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 103. ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje
 104. Geateh, d. o. o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana
 105. E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
 106. Marbo d.o.o. Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce
 107. Marbo d.o.o. Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopkih R5, R12 in R13 na lokaciji znotraj območja "Obrata Hoče", začetek presoje: 2. 10. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda R15/1 Pince-Lendava, začetek presoje: 31.5.2018

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik

Širitev deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina, začetek presoje: 8. 11. 2017

Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec; Etapa 1A, začetek presoje: 29. 6. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici z vsemi pripadajočimi objekti, začetek presoje: 3. 4. 2018

Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, 5270 Ajdovščina

Predelava odpadne nenevarne plastične embalaže po postopku R12 in R13 v Obrtno industrijski coni Hrpelje, začetek presoje: 17. 10. 2019

Pripete datoteke

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

Predelava nenevarne plastične embalaže po postopkih R3, R12 in R13, začetek presoje: 26. 9. 2017

Pripete datoteke

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Širitev proizvodne hale Adria Mobil v okviru obstoječega kompleksa Adria Mobil, začetek presoje: 30. 5. 2018

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

Nadgradnja progovnega odseka Maribor-Šentilj-državna meja s spremljajočimi ureditvami, začetek presoje: 16. 3. 2018

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Proizvodno skladiščni objekt v Postojni, začetek presoje: 27. 11. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Logistični center in razširitev obstoječe proizvodnje Ocean Orchids d.o.o., začetek presoje: 26. 2. 2018

GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana

Rastlinjak za gojenje paradižnika, začetek presoje: 8. 1. 2018

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Nova galvanska linija za obdelavo kovin, začetek presoje: 17.1.2018

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Rušenje obstoječih objektov in gradnja novega logističnega centra v Grosupljem, začetek presoje: 28. 5. 2018

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Povečanje zmogljivosti izkoriščanja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 t/leto, začetek presoje: 25. 7. 2016

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

IM Brnik - proizvodno - skladiščni in poslovni objekt Iskra Mehanizmi d.o.o., začetek presoje: 31. 5. 2018

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Gradnja poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Komendi, začetek presoje: 2. 11. 2017

Pripete datoteke

Alternativna ekologija, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana

Gradnja in obratovanje rastlinjaka, začetek presoje: 6. 7. 2017

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče, začetek presoje: 27. 6. 2017

Pripete datoteke

Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje

Celostna ureditev Pomola I v pristanišču za mednarodni promet v Kopru, začetek presoje: 5. 10. 2015

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Poslovno stanovanjski objekt Šumi v Ljubljani, začetek postopka: 7. 7. 2017

Sinet d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

Zamenjana tipa in proizvajalca drobilno sejalne naprave - "Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža", začetek presoje: 5. 1. 2017

Pripete datoteke

Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 69, 8270 Krško in Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje

Proizvodni objekt Lonstroff v Logatcu, začetek presoje: 20. 12. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Gradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, začetek presoje: 16. 6. 2017

Oikos, svetovanje za razvoj, d. o. o., Glavni trg 19, 1240 Kamnik

Izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV daljnovod Cirkovce-Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/220/110 kV daljnovodi Cirkovce, začetek presoje: 27. 8. 2015

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Logistični objekt na območju L8, v Občini Cerklje na Gorenjskem, začetek presoje: 12. 7. 2017

Biliving d.o.o., Kocjančičeva ulica 14, 6280 Ankaran

Gradnja novega objekta Nova Lama 1. etapa, začetek presoje: 17. 7. 2017

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper, začetek presoje: 16. 8. 2016

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Stanovanjska soseska Brdo II v območju urejanja OPPN 252, začetek presoje: 28. 8. 2017

MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Postavitev rastlinjaka Beltinci, začetek presoje: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

Predelava odpadkov po postopku R5 v sklopu Centra za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji Podskrajnik, začetek presoje: 9. 2. 2017

Eurofins ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje

Raširitev nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin podjetja Adria Terminali d.o.o., v skupni količini predelave (po postopkih R12 in R13) do 90.000 t nenevarnih odpadkov na leto, začetek presoje: 22. 12. 2016

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Naprava za obdelavo gradbenih in lesenih odpadkov na območju betonarne in separacije na Hrušici, začetek presoje: 18. 5. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg, začetek presoje: 7. 3. 2017

ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s. p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško

Izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko, začetek presoje: 19. 6. 2015

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Gornji trg 19c, 2000 Maribor

Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno, začetek presoje: 17. 2. 2016

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Zbirni center sekundarnih surovin Komteks v poslovni coni Komenda - povečanje letne količine nenevarnih odpadkov, in sicer do 150.000 t/leto, začetek presoje: 17. 10. 2016

Pripete datoteke

ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje

Farma nesnic Slivnica ter povečanje zmogljivosti s 117.720 mest na 149.112 mest za kokoši nesnice, začetek presoje: 25. 10. 2016

Pripete datoteke

KOMPLAST VDVP d.o.o., Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Farma piščancev z zmogljivostjo 83.800 mest za piščance za prirejo mesa na nastilju v enem turnusu, začetek presoje: 22. 12. 2016

Pripete datoteke

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči s skupno zmogljivostjo 33.500 mest, začetek presoje: 21. 9. 2016

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Skladiščenje in obdelava odpadnih kovin, začetek presoje: 1. 9. 2016

EKOSFERA, d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnja parkirne hiše Rudnik, začetek presoje: 13. 3. 2017

Pripete datoteke

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje, začetek presoje: 1. 6. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Trgovski objekt IKEA, začetek presoje: 22. 4. 2016

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

Cestna in komunalna infrastruktura na območju PSC Šentjernej, začetek presoje: 14. 12. 2016

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Gradnja logističnega centra Arja vas, začetek presoje: 27. 2. 2017

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Industrijski obrat Magna Nukleus (lakirnica s spremljajočimi objekti za izvajanje lakiranja avtomobilskih karoserij), začetek presoje: 27. 2. 2017

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

Upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3, začetek presoje: 3. 3. 2017

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopkih R5, R12 in R13 v količini do 45.000 t na leto na lokaciji Sv. Vid, začetek presoje: 1. 7. 2016

Pripete datoteke

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Gornjitrg 19c, 2000 Maribor

Namakalni sistem Ormož - IV. faza, začetek presoje: 8. 6. 2016

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Izgradnja logističnega centra na območju LT9, v občini Cerklje na Gorenjskem, začetek presoje: 6. 2. 2017

MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Postavitev rastlinjaka 3 in rastlinjaka 2 - 2. faza, začetek presoje: 7. 12. 2016

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Ureditev zbirno predelovalnega centra za nenevarne gradbene in druge nenevarne odpadke, zbiranje in predelava odpadkov (po postopku R 5), in sicer do 150 t/uro, maksimalno 1800 t/dan ter maksimalno 139.000 t/leto, začetek presoje: 9. 9. 2016

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza, začetek presoje: 17. 2. 2016

Pripete datoteke

Boson trajnostno načrtovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Športno rekreacijski park gramoznica Pleterje, začetek presoje: 14. 7. 2016

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca na 277,912 t/dan in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida na 68 t/dan, začetek presoje: 18. 8. 2016

Pripete datoteke

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Gradnja skladiščno proizvodno poslovno trgovskega objekta, začetek presoje: 13. 10. 2016

EKOSFERA d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu

Povečanje talilne zmogljivosti pilotne naprave za taljenje mineralnih surovin na 79 t/dan ter razširitev dejavnosti na taljenje steklenih surovin s talilno zmogljivostjo 110 t/dan v obratu Bodovlje, začetek presoje: 3. 7. 2015

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

Rekonstrukcija hleva ter povečanje zmogljivosti iz 137.500 mest na 176.500 mest za talno rejo nesnic konzumnih jajc, začetek presoje: 13. 5. 2016

R.S. Rudarstvo sanacije Roman Sladič s.p., Kamnica 79, 1262 Dol pri Ljubljani

Vnos 1.150.000 m3 zemeljskega izkopa po postopku R10 v kamnolomu Laže – 1, začetek presoje: 23. 3. 2016

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Mehanska obdelava mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru, začetek presoje: 12. 10. 2016

KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje

Dozidava hale 1 sever, dozidava hale 2 sever, dozidava hale 3 sever ter hala 6, začetek presoje: 14. 9. 2016

Pripete datoteke

Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Obrat površinske zaščite - postavitev nove avtomatske linije za alkalno cinkanje na obešalih, začetek presoje: 25. 1. 2016

Pripete datoteke

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Obdelava odpadkov v kamnolomu Andraž nad Polzelo, začetek presoje: 26. 5. 2015

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina, začetek presoje: 1.9.2015

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Prenosni plinovod M3/1 Vodice-Kalce, začetek presoje: 27. 3. 2015

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Proizvodnja izpušnih sistemov za motorna vozila Akrapovič d.d. v Črnomlju, začetek presoje: 28. 8. 2015

Pripete datoteke

Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62, 5270 Ajdovščina

Povečanje količin nenevarnih odpadkov za predelavo po postopkih R12 in R13, začetek presoje: 2. 7. 2015

Pripete datoteke

ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje

Predelava odpadkov v skupni letni količini 263.000 t po postopkih R12 in R13, začetek presoje: 6. 2. 2015

Pripete datoteke

Okoljsko svetovanje, Andrej Gortnar s.p., Cesta talcev 78, 4220 Škofja Loka

Gradnja novih hlevov za rejo piščancev, začetek presoje: 4. 6. 2015

Pripete datoteke

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

Dograditev avtocestnega predora Karavanke, začetek presoje: 24. 12. 2014

TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo

Povečanje zmogljivosti taljenja aluminija zaradi postavitve livarne s tehnologijo visokotlačnega litja z zmogljivostjo 115 t/dan, začetek presoje: 3. 11. 2016

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo, začetek presoje: 1.8.2014

ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje

Obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, začetek presoje: 28.4.2015

Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Odlaganje izkopanega morskega sedimenta (refula) na območju Ankaranske bonifike, začetek presoje: 10.4.2015

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Izvedba dodatnega električnega ogrevanja dna steklarske peči, začetek presoje: 12.8.2015

Pripete datoteke

Envita d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Instalacija naprave za sosežig odpadnih topil 2, začetek presoje: 5. 6. 2015

Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Dozidava trgovskega centra Qlandia Kranj, začetek presoje: 30. 7. 2015

Pripete datoteke

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Kemična obdelava nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji ČN Domžale-Kamnik, začetek presoje: 12.8.2014

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

Predelava odpadkov po postopku R5, začetek presoje: 31. 3. 2015

Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Ureditev območja za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov v gramoznici Bistrica, začetek presoje: 17. 12. 2014

Pripete datoteke

PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica

Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, začetek presoje: 12. 5. 2014

Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Nordijski center Planica, tekaške proge - faza 2C, začetek presoje: 29. 12. 2014

IRGO, Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana

Izgradnja in obratovanje tretjega odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov v Uničnem, začetek presoje: 17. 6. 2014

Pripete datoteke

Alternativna Ekologija, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana

Objekt za zbiranje, obdelavo in skladiščenje odpadkov BIOTERA, začetek presoje: 26. 11. 2014

Pripete datoteke

Geateh d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana

Gradnja državne ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, začetek presoje: 18. 8. 2014

Marbo d.o.o., Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Preureditev proizvodnje v obratu sinteznih umetnih smol, začetek presoje: 1.4.2014

Pripete datoteke

Marbo d.o.o. Bled, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Trgovski center Količevo, začetek presoje: 14. 10. 2014

Pripete datoteke

Aquarius d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Protipoplavne ureditve ob Hudinji, začetek presoje: 29. 10. 2014

Marbo d.o.o. Bled, Kranjska cesta 4, 4260 Radovljica

Gradnja prizidka k obstoječemu proizvodnemu objektu družbe Metrel Mehanika v Horjulu, začetek presoje: 3. 3. 2014

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Širitev obrata TALUM RONDELICE - povečanje talilne zmogljivosti za alumunij, začetek presoje: 8. 5. 2014

Pripete datoteke

KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje

Razširitev gramoznice Pleterje - območje Pleterje P2b - širitev, Pleterje II - širitev 1b in P2e, začetek presoje: 3. 6. 2014

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

Vodnogospodarska ureditev akumulacije Pristava, začetek presoje: 30. 4. 2014

PRO LOCO d.o.o., Trubarjeva 57, 1000 Ljubljana

Gradnja odseka drugega tira železnišče proge Divača-Koper, začetek presoje: 15.2.2012

KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje

Zamenjava lužilne kadi 1, začetek presoje: 15.4.2014

Pripete datoteke

Biliving d. o. o., Kocjančičeva ulica 14, 6280 Ankaran

Povečanje talilne zmogljivosti iz 21,6 t/dan na 22,4 t/dan v Livarni, začetek presoje: 3.3.2014

Pripete datoteke

IOP, inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, 3000 Celje

Predelava in vgradnja zemeljskega izkopa na območju Stare Cinkarne Celje - Gebrje Jug, začetek presoje: 23. 4. 2014

E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Povečanje količine predelave nenevarnih odpadkov – žlindre iz proizvodnje jekla, začetek presoje: 3. 10. 2013

Pripete datoteke

ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s. p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško

Izgradnja plinskih blokov 4x40-70 MW v TE Brestanica, začetek presoje: 18. 3. 2013

Oikos, svetovanje za razvoj, d. o. o., Glavni trg 19, 1240 Kamnik

Izgradnja kompleksa "Sončne terme" - naravni park zdravja, sprostitve in rekreacije Korovci, začetek presoje: 18. 11. 2013

Pripete datoteke

Aquarius d. o. o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Gradnja priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence-Šmarje Sap, začetek presoje: 25.10.2013

Pripete datoteke

E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke, začetek presoje: 28.1.2013

ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje

Gradnja šestsedežnice Kladje, začetek presoje: 30. 10. 2013

Pripete datoteke

Geateh, d. o. o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana

Gradnja hidroelektrarne Brežice, začetek presoje: 5. 2. 2013

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, začetek presoje: 24.6.2013

Marbo d.o.o. Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico, začetek presoje: 7.8.2013

Marbo d.o.o. Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Nadgradnja Centralne komunalne čistilne naprave Kranj s 100.000 PE na 95.000 PE, začetek presoje: 3.5.2013

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO