English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > predhodni postopek
Varstvo okolja

Zahteve za predhodni postopek

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Varnostno - tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Datum objave: 19. 8. 2019

Pripete datoteke

Salonit Anhovo d.o., Anhovo 1, 5210 Deskle

Prijava spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 14. 8. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Sprememba v obratovanju kurilne naprave z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW (sprememba goriva)

Datum objave: 9. 8. 2019

Pripete datoteke

Milan Sorč, Triglavska ulica 19, 4264 Bohinjska Bistrica

Izdelava vrtine za zajem podzemne vode

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Občina Ptuj

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave - na območju ptujske Drave

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Poslovno ekonomska cona Nova Gorica - Kromberk

Datum objave: 18. 6. 2019

Pripete datoteke

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana

Ojezeritev akumulacije Vonarje

Datum objave: 14. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

Datum objave: 30. 5. 2019

Pripete datoteke

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 20, 3210 Slovenske Konjice

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v porečju Dravinje v občini Slovenske Konjice

Datum objave: 10. 5. 2019

Pripete datoteke

JSS MO Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Stanovanjski objekt "Nad Dolinsko" v Koperu - blok 3

Datum objave: 15. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo v Občini Ajdovščina

Datum objave: 11. 3. 2019

Pripete datoteke

Blisk livarstvo d.o.o., Laze 20, 4000 Kranj

Proizvodno - poslovni objekt

Datum objave: 5. 2. 2019

Pripete datoteke

TRAMPER - transport in logistika d.o.o., Ulica Nikola Tesla 3 A, 6250 Ilirska Bistrica

Novogradnja parkirišča

Datum objave: 29. 1. 2019

Pripete datoteke

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

NRP usmerjevalna infrastruktura - vstopno izstopna mesta za čolnarjenje na Cerkniškem jezeru

Datum objave: 28. 1. 2019

Pripete datoteke

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

Cevovod za nevtralizirane tekoče odpadke Odsek Tehnološki vod Cinkarna - Savinja

Datum objave: 8. 1. 2019

Pripete datoteke

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Gradnja rastlinske čistilne naprave za čiščenje izcednih odpadnih voda odlagališča nenevarnih odpadkov Draga – zaprto odlagališče

Datum objave: 28. 9. 2018

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO