English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > predhodni postopek
Varstvo okolja

Zahteve za predhodni postopek

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto

Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu - regionalne ceste R3 664/2501 Gaber-Uršna Sela-Novo mesto, s priključnimi cestami

Datum objave: 13. 12. 2019

Povezane strani

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Nadgradnja čistilne naprave Dolenjske Toplice (4.000 PE)

Datum objave: 13.12.2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Novogradnja komunalne in prometne infrastrukture v poslovni coni "Pod Fructalom"

Datum objave: 12. 12. 2019

Pripete datoteke

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

Datum objave: 11. 12. 2019

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana

Datum objave: 11.12.2019

Pripete datoteke

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Novogradnja navezovalne ceste Dramlje - Šentjur od km 0+000 do km 6+100 (od AC priključka Dramlje do priključka na G2-107)

Datum objave: 11. 12. 2019

Pripete datoteke

NM PROJEKTI d.o.o., Cikava 50a, 1290 Grosuplje

Stanovanjski objekt na Jakčevi ulici v Novem mestu

Datum objave: 10. 12. 2019

Pripete datoteke

PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Rekonstrukcija skladišča UNP

Datum objave: 9. 12. 2019

Pripete datoteke

Odelo Slovenija, Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Poslovna stavba VK

Datum objave: 3. 12. 2019

Pripete datoteke

Profiles d.o.o. Razdrto 46, 6225 Hruševje

Širitev obrtne cone Profiles II. (nova gradnja utrjenih površin – platojev za potrebe lesne proizvodne dejavnosti)

Datum objave: 28. 11. 2019

Pripete datoteke

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Kopitarjev center in parkirišče

Datum objave: 27. 11. 2019

Pripete datoteke

DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj

Izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo

Datum objave 26. 11. 2019

Pripete datoteke

EOLKA d.o.o., Obala 132, 6320 Portorož

Postavitev vetrne elektrarne ZLM3

Datum objave: 21. 11. 2019

Pripete datoteke

DARS d.d., Cesta XIV divizije 4, 3000 Celje

Navezava Luke Koper na AC omrežje, Srminska vpadnica

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, 6210 Sežana

Kamnolom naravnega kamna apnenca Lipica I/2

Pripete datoteke

RAM HOLDING d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Pripete datoteke

Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Jjazbina 9a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovna stavba VK

Pripete datoteke

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana

Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana - prijava spremembe okoljevarstvenega soglasja

Datum objave: 11. 10. 2019

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska c. 73a, 6210 Sežana

Kamnolom naravanega kamna apnenca Lesično

Datum objave: 9. 10. 2019

Pripete datoteke

MOBECO d.o.o., Velika vas pri Krškem 62, 8273 Leskovec pri Krškem

Nadgradnja betonarne

Datum objave: 2. 10. 2019

Pripete datoteke

Lafarge cement d.o.o., Kolodvorska cesta 6, 1420 Trbovlje

Dejavnost mletja, skladiščenja in odpreme cementa

Datum objave: 2. 10. 2019

Pripete datoteke

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče

Datum objave: 13. 9. 2019

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

Ureditev ribiškega pristanišča Seča

Datum objave: 6. 9. 2019


Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje save - 1. sklop

Datum objave: 3. 9. 2019

Občina Rogašovci, Rogašovci 14 b, 9262 Rogašovci

Nadgradnja vodovodnega sistema B

Datum objave: 30.8.2019

Pripete datoteke

MO Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Šentjernej

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 29. 8. 2019

Pripete datoteke

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Varnostno - tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Datum objave: 19. 8. 2019

Pripete datoteke

Salonit Anhovo d.o., Anhovo 1, 5210 Deskle

Prijava spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 14. 8. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Sprememba v obratovanju kurilne naprave z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW (sprememba goriva)

Datum objave: 9. 8. 2019

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Občina Ptuj

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave - na območju ptujske Drave

Datum objave: 3. 7. 2019

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Poslovno ekonomska cona Nova Gorica - Kromberk

Datum objave: 18. 6. 2019

Pripete datoteke

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana

Ojezeritev akumulacije Vonarje

Datum objave: 14. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

Datum objave: 30. 5. 2019

Pripete datoteke

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 20, 3210 Slovenske Konjice

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v porečju Dravinje v občini Slovenske Konjice

Datum objave: 10. 5. 2019

Pripete datoteke

JSS MO Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Stanovanjski objekt "Nad Dolinsko" v Koperu - blok 3

Datum objave: 15. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo v Občini Ajdovščina

Datum objave: 11. 3. 2019

TRAMPER - transport in logistika d.o.o., Ulica Nikola Tesla 3 A, 6250 Ilirska Bistrica

Novogradnja parkirišča

Datum objave: 29. 1. 2019

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO