English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > predhodni postopek
Varstvo okolja

Zahteve za predhodni postopek

Jaksetič Matjaž Transport d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 6250 Ilirska Bistrica

Industrijski objekt Jaksetič

Datum objave: 25. 10. 2018

Pripete datoteke

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje: Izvennivojsko križanje R3-680/1223 Rimske Toplice – Jurklošter in ureditev povezovalnih cest

Datum objave: 22. 10. 2018

Pripete datoteke

Kolektor Etra d.o.o., Šlandrova ulica 10. 1231 Ljubljana-Črnuče

Prizidek za sušilne peči in prestavitev procesnih posod

Datum objave: 18. 10. 2018

Pripete datoteke

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče Njive - VH Gorenja vas

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, 6210 Sežana

Kamnolom naravnega kamna apnenca Doline – repen – nova koncesija na lokaciji kamnoloma Doline

Datum objave:. 9. 10. 2018

Pripete datoteke

Ecobeton d.o.o., Latkova vas 81c, 3312 Prebold

Pridobivanje okrasno – arhitektonskega in tehničnega kamna – tonalita – pridobitev koncesije za izkoriščanje za kamnolom Josipdol E ter sanacija

Datum objave: 2. 10. 2018

Pripete datoteke

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Gradnja rastlinske čistilne naprave za čiščenje izcednih odpadnih voda odlagališča nenevarnih odpadkov Draga – zaprto odlagališče

Datum objave: 28. 9. 2018

Pripete datoteke

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško

Posodobitev tehnologije skladiščenja izrabljenega goriva (IG) z uvedbo suhega skladiščenja

Datum objave: 6. 6. 2018

Pripete datoteke

MM SVTK d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Vile Habjanov bajer

Datum objave: 18. 9. 2018

Pripete datoteke

IMP PUMPS d.o.o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda

Gradnja garažne stavbe za namen mirujočega prometa

Datum objave: 25. 5. 2018

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Občina Videm

Polskava - povečanje poplavne varnosti na območju občin Videm in Kidričevo

Datum objave: 17. 9. 2018

Povezane strani

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Zagotavljanje varnosti priveznega mesta Petrol v Bazenu II

Datum objave: 29. 8. 2018

ŠKOFIC PROMET d.o.o., Trstenik 32a, 4202 Golnik

Objekt Škofic

Datum objave: 8. 8. 2018

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Gradnja hitre ceste Hajdina - ormož, odsek Markovci - Gorišnica

Datum objave: 13. 7. 2018

Pripete datoteke

VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega obreda 21, 3230 Šentjur

Datum objave: 11. 7. 2018

Pripete datoteke

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Agromelioracija na komasacijskem območju Smlednik

Datum objave: 29. 6. 2018

GALL Gradnje d.o.o., Sela 1, 1254 Podčetrtek

Kamnolom dolomita Kozje

Datum objave: 19. 6. 2018

Pripete datoteke

FONDA.SI d.o.o., Liminjanska cesta 117, 6320 Portorož

Montaža nove ribogojske opreme v okviru obstoječe ribogojnice

Datum objave: 14. 6. 2018

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina-Lucija na odseku Osp-Koper

Datum objave: 5. 6. 2018

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Hidravlične izboljšave sistema Brežice v letih 2018 - 2022

Pripete datoteke

Geoenergo d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Vzdrževanje proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin

Datum objave: 30. 3. 2018

Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda

Izgradnja komunalne infrastrukture na območju PC Komenda Ozka dela II. faza – 2. etapa

Datum objave: 12. 2. 2018

Pripete datoteke

GM KUSELJ d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b, 8232 Šentrupert

Predelava nenevarnih lesnih odpadkov po postopku R12 v sklopu platoja na delu zemljišča s parc. št. 2306/1 k.o. 1398 Bistrica

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova Ulica 2, Ljubljana

Rekonstrukcija daljnovoda (DV) 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba - Sežana, na območju naselja Renče

Datum objave: 18. 1. 2018

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO