English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > predhodni postopek
Varstvo okolja

Zahteve za predhodni postopek

ŠKOFIC PROMET d.o.o., Trstenik 32a, 4202 Golnik

Objekt Škofic

Datum objave: 8. 8. 2018

Pripete datoteke

Denis Vasle, Zakl 13, 3303 Gomilsko

Nova gradnja hleva za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso

Datum objave: 6. 8. 2018

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Obvoznica Vodice

Datum objave: 2. 8. 2018

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Gradnja hitre ceste Hajdina - ormož, odsek Markovci - Gorišnica

Datum objave: 13. 7. 2018

Pripete datoteke

VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega obreda 21, 3230 Šentjur

Datum objave: 11. 7. 2018

Pripete datoteke

Beles d.o.o., Črnomaljska cesta 5, 8333 Semič

Predelava nenevarnih lesnih odpadkov na žagi na naslovu Laze 26

Datum objave: 5. 7. 2018

Pripete datoteke

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Agromelioracija na komasacijskem območju Smlednik

Datum objave: 29. 6. 2018

Pripete datoteke

GALL Gradnje d.o.o., Sela 1, 1254 Podčetrtek

Kamnolom dolomita Kozje

Datum objave: 19. 6. 2018

Pripete datoteke

FONDA.SI d.o.o., Liminjanska cesta 117, 6320 Portorož

Montaža nove ribogojske opreme v okviru obstoječe ribogojnice

Datum objave: 14. 6. 2018

Pripete datoteke

Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

Javna kanalizacija v aglomeracijah Čušperk in Velika Račna; Zagradec pri Grosupljem in Malo Mlačevo; Velika Loka in Žalna

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina-Lucija na odseku Osp-Koper

Datum objave: 5. 6. 2018

Pripete datoteke

IMP PUMPS d.o.o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda

Gradnja garažne stavbe za namen mirujočega prometa

Datum objave: 25. 5. 2018

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Hidravlične izboljšave sistema Brežice v letih 2018 - 2022

Pripete datoteke

Geoenergo d.o.o., mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Vzdrževanje proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin

Datum objave: 30. 3. 2018

Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda

Izgradnja komunalne infrastrukture na območju PC Komenda Ozka dela II. faza – 2. etapa

Datum objave: 12. 2. 2018

Pripete datoteke

GM KUSELJ d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b, 8232 Šentrupert

Predelava nenevarnih lesnih odpadkov po postopku R12 v sklopu platoja na delu zemljišča s parc. št. 2306/1 k.o. 1398 Bistrica

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova Ulica 2, Ljubljana

Rekonstrukcija daljnovoda (DV) 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba - Sežana, na območju naselja Renče

Datum objave: 18. 1. 2018

MINISTRSVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, TRŽAŠKA 19, 1000 LJUBLJANA

II. TIR ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER: ŠIRITEV SERVISNIH CEVI SC-T1, SC-T2 IN SC-T8

Datum objave: 19. 9. 2017

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO