English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Agrometeorološki podatki

Sobota, 25. junij 2016

Temperatura zraka na višini 2m in na višini 5cm

  Temperatura (°C)
Opazovalna postaja povprečna na 2m maksimalna na 2m minimalna na 2m minimalna na 5cm
BILJE 27.9 33.7 20.9 20.4
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 24.1 31.5 21.5 18.3
NOVO MESTO 23.0 30.7 19.1 18.6
CELJE - MEDLOG 22.1 31.3 17.9 16.9
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 23.5 31.7 16.5 16.5
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 20.4 30.6 17.2 16.7
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 20.4
PORTOROŽ - LETALIŠČE 26.0 32.8 21.2 19.4
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 23.9 31.0 18.5
RATEČE 21.5 27.8 15.6 10.6
CERKLJE - LETALIŠČE 22.4 30.9 18.0

Sobota, 25. junij 2016

Temperaturne vsote

  Temperatura praga
Opazovalna postaja 0°C 5°C 8°C 10°C
BILJE 1980 1174 760 545
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 1803 1063 706 516
NOVO MESTO 1797 1058 716 525
CELJE - MEDLOG 1668 950 624 443
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 1768 1025 693 508
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 1470 811 529 373
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 1678 954 632 458
PORTOROŽ - LETALIŠČE 2145 1306 862 624
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 1513 836 542 382
RATEČE 1074 539 305 186
CERKLJE - LETALIŠČE 1825 1082 733 536

Temperaturna vsota je vsota efektivnih temperatur zraka na višini 2m v °C (dnevna temperatura minus temperatura praga) od 1. januarja do vključno datuma nad tabelo.

Nedelja, 26. junij 2016, ob 7. uri

Temperatura tal

  Temperatura v globini (°C)
Opazovalna postaja 5 cm 10 cm
BILJE 26.7 26.4
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 21.3 22.4
NOVO MESTO 21.8 22.6
CELJE - MEDLOG 21.2 21.8
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 21.4 22
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 20 20.4
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 21 21.5
PORTOROŽ - LETALIŠČE 25.2 25.2
LESCE 20.8 21

Sobota, 25. junij 2016

Vodna bilanca za pretekli dan in pretekli teden*

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v preteklem dnevu v preteklem tednu
BILJE 0.0 5.5 -5.5 0.7 36.8 -36.1
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 0.0 4.1 -4.1 14.5 29.3 -14.8
NOVO MESTO 0.0 4.6 -4.6 41.2 27.8 13.4
CELJE - MEDLOG 0.0 3.8 -3.8 23.6 28.1 -4.5
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 0.0 4.8 -4.8 30.3 32.2 -1.9
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 0.0 3.3 -3.3 24.7 24.1 0.6
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
PORTOROŽ - LETALIŠČE 0.0 5.8 -5.8 10.7 34.9 -24.2
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 0.0 4.2 -4.2 1.9 28.2 -26.3
RATEČE 0.0 3.6 -3.6 1.9 26.5 -24.6
CERKLJE - LETALIŠČE 0.0 5.0 -5.0 69.7 30.0 39.7

Sobota, 25. junij 2016

Vodna bilanca v vegetacijskem obdobju** in obdobju mirovanja rastlin***

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v vegetacijskem obdobju v obdobju mirovanja rastlin
BILJE 355.7 302.8 52.9 702.7 204.9 497.8
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 411.6 281.8 129.8 546.2 135.0 411.2
NOVO MESTO 278.0 286.3 -8.3 638.0 153.8 484.2
CELJE - MEDLOG 305.2 284.4 20.8 537.4 150.6 386.8
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 254.0 328.7 -74.7 428.5 173.9 254.6
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 320.0 245.3 74.7 495.0 98.4 396.6
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 262.1 289.8 -27.7 335.5 154.7 180.8
PORTOROŽ - LETALIŠČE 224.6 327.1 -102.5 514.8 238.7 276.1
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 348.0 251.8 96.2 565.9 127.1 438.8
RATEČE 363.3 233.9 129.4 660.4 105.7 554.7
CERKLJE - LETALIŠČE 308.7 304.7 4.0 623.4 172.0 451.4

Opombe:
Vsi podatki, veljajo za pretekli dan, ki je kot datum označen nad tabelo!

Potencialna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23.
Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje.
Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (včerajšnji dan, teden, vegetacijsko obdobje).
* pretekli teden je časovno obdobje preteklih 7 dni do vključno preteklega dne.
** vegetacijsko obdobje je obdobje od 1. aprila do 30. septembra. Podatki v vegetacijskem obdobju veljajo do vključno preteklega dne.
*** obdobje mirovanja raslin je obdobje od 1. oktobra do 31. marca.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO