English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Agrometeorološki podatki

Petek, 26. avgust 2016

Temperatura zraka na višini 2m in na višini 5cm

  Temperatura (°C)
Opazovalna postaja povprečna na 2m maksimalna na 2m minimalna na 2m minimalna na 5cm
BILJE 23.4 30.6 13.4 11.8
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 21.1 27.5 14.2 9.2
NOVO MESTO 19.3 26.8 12.6 12.3
CELJE - MEDLOG 18.0 27.7 10.3 8.1
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 19.1 27.1 12.3 9.6
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 16.6 25.9 8.7 6.9
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 16.6
PORTOROŽ - LETALIŠČE 21.9 30.2 15.2 10.9
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 18.9 26.5 11.4
RATEČE 17.6 24.8 8.8 6.7
CERKLJE - LETALIŠČE 19.7 27.6 12.9

Petek, 26. avgust 2016

Temperaturne vsote

  Temperatura praga
Opazovalna postaja 0°C 5°C 8°C 10°C
BILJE 3417 2301 1702 1362
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 3160 2111 1568 1254
NOVO MESTO 3110 2061 1534 1219
CELJE - MEDLOG 2920 1891 1379 1075
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 3069 2016 1497 1188
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 2670 1700 1232 952
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 2692 1738 1278 1012
PORTOROŽ - LETALIŠČE 3617 2468 1837 1476
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 2755 1768 1289 1005
RATEČE 2127 1282 862 619
CERKLJE - LETALIŠČE 3170 2117 1581 1260

Temperaturna vsota je vsota efektivnih temperatur zraka na višini 2m v °C (dnevna temperatura minus temperatura praga) od 1. januarja do vključno datuma nad tabelo.

Sobota, 27. avgust 2016, ob 7. uri

Temperatura tal

  Temperatura v globini (°C)
Opazovalna postaja 5 cm 10 cm
BILJE 21.2 22.6
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 19.2 20.5
NOVO MESTO 18.9 20.3
CELJE - MEDLOG 18.9 19.7
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 18.5 19.2
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 16.7 17.9
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 15.4 17
PORTOROŽ - LETALIŠČE 20 21.8
LESCE 18.5 18.8

Petek, 26. avgust 2016

Vodna bilanca za pretekli dan in pretekli teden*

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v preteklem dnevu v preteklem tednu
BILJE 0.0 5.4 -5.4 20.5 34.6 -14.1
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 0.0 4.2 -4.2 34.8 20.4 -20.4
NOVO MESTO 0.0 3.7 -3.7 33.4 24.1 9.3
CELJE - MEDLOG 0.0 3.6 -3.6 50.9 24.6 26.3
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 0.0 3.6 -3.6 18.1 27.3 -9.2
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 0.0 3.1 -3.1 17.9 20.1 -2.2
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
PORTOROŽ - LETALIŠČE 0.0 5.3 -5.3 27.7 36.4 -8.7
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 0.0 4.2 -4.2 23.2 25.2 -2.0
RATEČE 0.0 3.0 -3.0 63.7 21.1 42.6
CERKLJE - LETALIŠČE 0.0 3.7 -3.7 24.5 23.7 0.8

Petek, 26. avgust 2016

Vodna bilanca v vegetacijskem obdobju** in obdobju mirovanja rastlin***

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v vegetacijskem obdobju v obdobju mirovanja rastlin
BILJE 499.1 623.8 -124.7 702.7 204.9 497.8
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 596.9 541.8 20.3 546.2 135.0 411.2
NOVO MESTO 481.3 538.6 -57.3 638.0 153.8 484.2
CELJE - MEDLOG 550.8 535.0 15.8 537.4 150.6 386.8
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 477.4 599.9 -122.5 428.5 173.9 254.6
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 612.8 464.2 148.6 495.0 98.3 396.7
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 364.2 487.5 -123.3 335.5 154.7 180.8
PORTOROŽ - LETALIŠČE 282.1 674.2 -392.1 514.8 238.7 276.1
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 548.0 490.9 57.1 565.9 127.1 438.8
RATEČE 781.8 442.0 339.6 660.4 105.7 554.7
CERKLJE - LETALIŠČE 513.4 568.9 -55.5 623.4 172.0 451.4

Opombe:
Vsi podatki, veljajo za pretekli dan, ki je kot datum označen nad tabelo!

Potencialna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23.
Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje.
Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (včerajšnji dan, teden, vegetacijsko obdobje).
* pretekli teden je časovno obdobje preteklih 7 dni do vključno preteklega dne.
** vegetacijsko obdobje je obdobje od 1. aprila do 30. septembra. Podatki v vegetacijskem obdobju veljajo do vključno preteklega dne.
*** obdobje mirovanja raslin je obdobje od 1. oktobra do 31. marca.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO