English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Agrometeorološki podatki

Torek, 26. julij 2016

Temperatura zraka na višini 2m in na višini 5cm

  Temperatura (°C)
Opazovalna postaja povprečna na 2m maksimalna na 2m minimalna na 2m minimalna na 5cm
BILJE 23.4 33.7 18.8 18.5
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 23.1 28.8 19.0 16.0
NOVO MESTO 23.3 28.9 17.3 16.5
CELJE - MEDLOG 22.2 29.7 16.2 14.0
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 22.9 28.7 16.9 15.5
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 21.8 29.0 17.2 16.3
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 23.1 28.4 17.0 16.3
PORTOROŽ - LETALIŠČE 26.1 34.5 18.8 16.1
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 20.9 28.4 16.2
RATEČE 18.9 26.1 14.5 12.1
CERKLJE - LETALIŠČE 23.2 29.1 17.5

Torek, 26. julij 2016

Temperaturne vsote

  Temperatura praga
Opazovalna postaja 0°C 5°C 8°C 10°C
BILJE 2719 1757 1251 974
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 2513 1619 1169 917
NOVO MESTO 2485 1591 1157 904
CELJE - MEDLOG 2322 1448 1029 787
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 2448 1550 1124 877
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 2099 1285 910 692
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 2427 1533 1109 867
PORTOROŽ - LETALIŠČE 2895 1901 1364 1064
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 2164 1332 945 723
RATEČE 1624 934 607 427
CERKLJE - LETALIŠČE 2526 1628 1186 927

Temperaturna vsota je vsota efektivnih temperatur zraka na višini 2m v °C (dnevna temperatura minus temperatura praga) od 1. januarja do vključno datuma nad tabelo.

Sreda, 27. julij 2016, ob 7. uri

Temperatura tal

  Temperatura v globini (°C)
Opazovalna postaja 5 cm 10 cm
BILJE 24.7 26
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 23.2 24
NOVO MESTO 23.2 24.2
CELJE - MEDLOG 22.2 22.6
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 22.7 23.6
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 21.4 22
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 22.3 22.4
PORTOROŽ - LETALIŠČE 24.3 24.5
LESCE 20.9 21.1

Torek, 26. julij 2016

Vodna bilanca za pretekli dan in pretekli teden*

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v preteklem dnevu v preteklem tednu
BILJE 1.2 4.7 -3.5 1.2 37.0 -35.8
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 0.4 4.0 -3.6 0.4 34.9 -34.5
NOVO MESTO 0.0 4.8 -4.8 3.6 32.2 -28.6
CELJE - MEDLOG 0.0 4.0 -4.0 5.2 31.7 -26.5
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 0.0 4.5 -4.5 3.0 31.5 -28.5
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 0.0 3.6 -3.6 5.1 26.6 -21.5
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 0.0 3.5 -3.5 9.6 30.5 -20.9
PORTOROŽ - LETALIŠČE 5.6 6.3 -0.7 5.6 38.2 -32.6
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 0.0 3.2 -3.2 19.5 31.3 -11.8
RATEČE 1.1 3.4 -2.3 12.5 27.0 -14.5
CERKLJE - LETALIŠČE 0.0 4.8 -4.8 23.0 33.7 -10.7

Torek, 26. julij 2016

Vodna bilanca v vegetacijskem obdobju** in obdobju mirovanja rastlin***

Opazovalna postaja Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm] Padavine [mm] ETo [mm] Vodna bilanca [mm]
  v vegetacijskem obdobju v obdobju mirovanja rastlin
BILJE 401.1 474.7 -73.6 702.7 204.9 497.8
LJUBLJANA - BEŽIGRAD 499.6 428.9 70.7 546.2 135.0 411.2
NOVO MESTO 350.8 423.7 -72.9 638.0 153.8 484.2
CELJE - MEDLOG 366.9 418.6 -51.7 537.4 150.6 386.8
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR 367.3 475.9 -108.6 428.5 173.9 254.6
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 442.2 366.8 75.4 495.0 98.3 396.7
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN 344.0 439.0 -95.0 335.5 154.7 180.8
PORTOROŽ - LETALIŠČE 240.8 505.7 -264.9 514.8 238.7 276.1
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 438.0 381.7 56.3 565.9 127.1 438.8
RATEČE 554.6 349.4 205.2 660.4 105.7 554.7
CERKLJE - LETALIŠČE 410.6 448.9 -38.3 623.4 172.0 451.4

Opombe:
Vsi podatki, veljajo za pretekli dan, ki je kot datum označen nad tabelo!

Potencialna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23.
Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje.
Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (včerajšnji dan, teden, vegetacijsko obdobje).
* pretekli teden je časovno obdobje preteklih 7 dni do vključno preteklega dne.
** vegetacijsko obdobje je obdobje od 1. aprila do 30. septembra. Podatki v vegetacijskem obdobju veljajo do vključno preteklega dne.
*** obdobje mirovanja raslin je obdobje od 1. oktobra do 31. marca.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO